Arkivprodukter

Ska du beställa papper, aktomslag, arkivboxar och andra arkivprodukter? Här finns en lista över vilka produkter som finns på ramavtal.

Godkända arkivprodukter för Västra Götalandsregionen

Produkterna i den här listan uppfyller Regionarkivets krav på godkända arkivprodukter. De beställs enligt ramavtal med Västra Götalandsregionen via Marknadsplatsen. För mer information om produkterna se Marknadsplatsen, Regionservice, eller Inköp/kundservice, telefon: 010-441 02 00.

Arkivboxar (arkivkartonger)
SS ISO 16245-2010
Format Artikelnummer i Marknadsplatsen
Staples Sweden AB Arkivbox A4 55mm brun

102712536

Staples Sweden AB Arkivbox A4 80 mm brun

102712569

Aktomslag
SS ISO 16245-2010

Format Artikelnummer i
Marknadsplatsen
Staples Sweden AB

Aktomslag 230x300mm vikt

200002428

Staples Sweden AB Aktomslag A4 ovikt 104571922

Papper
Arkivbeständigt

Format och benämning Artikelnummer i
Marknadsplatsen
Lyreco Sverige AB Papper kopiering A4 80g oh (SvensktArkiv) 108413980
Lyreco Sverige AB Papper kopiering PRIME A4 100g oh 108413972Vid transport med Regionservice krävs dessa produkter

Produkt Format och benämning Artikelnummer i
Marknadsplatsen
Tejp till transportlåda Packtejp TESA Eco Strong 50mmx66m Green
883335 Leverantör Staples

Denna tejp beställs tillsvidare via anskaffning i Marknadsplatsen. Uppdatering kommer att ske så snart som möjligt.
Etikett till transportlåda Transportetikett 105x74, 8 st/ark
VGR5917
Well-låda Transportlåda för arkivkartonger 332x250x425mm 114262041

0201 SE58C B/B Utan Tryck


Godkända arkivprodukter för Göteborgs Stad

Produkterna i den här listan uppfyller Regionarkivets krav på godkända arkivprodukter. De beställs enligt ramavtal med Göteborgs Stad via Proceedo. För mer information om produkterna, se inköpsstödet Proceedo och Upphandlingsbolaget. Avtalskategori: Kontors- och skolmaterial. Avtalsnummer IK16424-01. Giltigt till och med 2021-02-28.

Arkivboxar (arkivkartonger)
Svensk standard SS 628107, utg 2
Format Artikelnummer i Proceedo
Staples Sweden AB Arkivbox A4 55mm brun

6205108

Staples Sweden AB Arkivbox A4 80 mm brun

6205116

Aktomslag Format Artikelnummer i Proceedo
Staples Sweden AB Aktomslag 230x300mm vikt 188984
Papper Arkivbeständigt
Prime Archival (uppfyller ISO 11108, motsvarar "Svenskt arkiv" men är inte certifierat)
Format och benämning Artikelnummer i Proceedo
Staples Sweden AB A4 80 g 122639
Staples Sweden AB A4 100 g 122638