Arkivprodukter

Ska du beställa papper, aktomslag, arkivboxar och andra arkivprodukter? Här finns en lista över vilka produkter som finns på ramavtal.

Godkända arkivprodukter för Västra Götalandsregionen

Produkterna i den här listan uppfyller Regionarkivets krav på godkända arkivprodukter. Om inte annat anges finns ramavtal med Västra Götalandsregionen. För mer information om produkterna (enligt ramavtal) se Marknadsplatsen, Regionservice, eller Inköp/kundservice, telefon: 010-441 02 00.

Arkivboxar (arkivkartonger)
SS ISO 16245-2010
Format Artikelnummer, Marknadsplatsen
Staples Sweden AB A4, 55 mm

102 712 536

Staples Sweden AB A4, 80 mm

102 712 569

Registerlåda med lock
Finns inte på ramavtal

Format Artikelnummer hos
leverantören

Cont in Europe AB
Box 6, 820 60 Delsbo
Telefon: 0653-102 80
http://cont.nu

A5, 305x220x165 mm 1576

Aktomslag
SS ISO 16245-2010
 

Format Artikelnummer,
Marknadsplatsen
Staples Sweden AB

460x300mm 120g, (vikta)

110 154 952

Staples Sweden AB 460x300mm (ovikta) 104 571 922

Papper
Arkivbeständigt

Format Artikelnummer,
Marknadsplatsen
Staples Sweden AB A4, 80 gr 108 413 980
Staples Sweden AB A4, 100 gr 108 413 972
Sekretesstejp till transportlåda Format Artikelnummer,
Marknadsplatsen
Tejp - 104 566 443
Etikett till transportlåda Format Artikelnummer,
Marknadsplatsen
Etikett - 111 094 405

Transportlåda för arkivboxar
 

Format Artikelnummer,
Marknadsplatsen
Regiontransport 430x330x260 020 409 31
Beställs på förfrågningsunderlag

Godkända arkivprodukter för Göteborgs Stad

Produkterna i den här listan uppfyller Regionarkivets krav på godkända arkivprodukter. Om inte annat anges finns ramavtal med Göteborgs Stad. För mer information om produkterna, se inköpsstödet Winst och förvaltningen inköp och upphandling. Avtalskategori: Kontors- och skolmaterial. Avtalsnummer IK16424-01. Giltigt till och med 2021-02-28.

Arkivboxar (arkivkartonger)
Svensk standard SS 628107, utg 2
Format Artikelnummer i Winst
Staples Sweden AB A4, 55 mm

620 51 08

Staples Sweden AB A4, 80 mm

620 51 16

Aktomslag Format Artikelnummer i Winst
Staples Sweden AB 460x600 mm 840 690
Arkivbeständigt papper
Prime Archival (uppfyller ISO 11108, motsvarar "Svenskt arkiv" men är inte certifierat)
Format Artikelnummer i Winst
Staples Sweden AB A4, 80 gr 122 639
Staples Sweden AB A4, 100 gr 122 638
Registerlåda med lock
Finns inte på ramavtal
Format Artikelnummer hos leverantören
Cont in Europe AB
Box 6, 820 60 Delsbo
Telefon: 0653-102 80
http://cont.nu 
A5, 305x220x165 mm 1576