Hitta stöd

Här hittar du stödmaterial och information om vilken hjälp du kan få i ditt arbete med arkiv- och informationshantering. Här finns handledningar, blanketter, listor över arkivprodukter och information om vilken rådgivning Regionarkivet erbjuder.

Rådgivning

På sidan Rådgivning kan du läsa om Regionarkivets stöd till dig som är arkivansvarig på en myndighet i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Vilka frågor kan Regionarkivet svara på och hur får du kontakt med oss?

Handledningar

I Regionarkivets handledningar hittar du information och konkreta råd om hur du kan gå tillväga för att upprätthålla en god informationsstruktur på din myndighet. På sidan Handledningar hittar du alla handledningarna i pdf-format.

Blanketter och mallar

På sidan Blanketter och mallar hittar du de blanketter som du ska använda för exempelvis framställan om leverans eller framställan om bevarande och gallring, excelmall för arkivinventering och mycket annat.

Utbildning

På sidan Utbildning hittar du innehåll och anmälningslänkar till Regionarkivets utbildningar. 

Nyhetsbrev

Regionarkivet nyhetsbrev Kontext kommer cirka fyra gånger om året och innehåller nyheter, tips och råd om arkiv- och informationshantering. På sidan Nyhetsbrev kan du själv anmäla dig som prenumerant och se gamla nyhetsbrev.

Arkivprodukter

Ska du beställa papper, aktomslag, arkivboxar och andra arkivprodukter? På sidan Arkivprodukter finns en lista över vilka produkter som finns på ramavtal.

Konservering

Behöver du råd om särskilt känsliga arkivhandlingar? Har ditt arkiv drabbas av skador vid exempelvis översvämning eller brand? På sidan Konservering kan du läsa om vilket stöd Regionarkivets konservator kan ge.

Arkivordlista

Vad betyder egentligen gallringsfrist?  I arkivsammanhang används en hel del facktermer som kan vara svåra att förstå. På sidan Arkivordlista förklaras de vanligaste arkivorden.