Myndighetsspecifika bevarande- och gallringsbeslut

Här hittar du Arkivnämndens bevarande- och gallringsbeslut som gäller specifikt för vissa grupper av myndigheter med liknande verksamheter inom Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad.

Beslut för grupper av myndigheter i Göteborgs Stad

Beslut för grupper av myndigheter i Västra Götalandsregionen

Beslut för en myndighet

De myndighetsspecifika besluten som bara gäller en enda myndighet finns inte här på webbplatsen utan expedieras (skickas) till myndigheten det gäller. Besluten kan också hittas bland Arkivnämndens handlingar.

Läs mer om gallring