Hitta beslut

Arkivnämnden fattar många beslut som gäller för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad, bland annat om bevarande och gallring och klassificeringsstrukturer.

Regionarkivet håller på att ta fram en populärversion av Arkivnämndens beslut där det ska vara lätt att se vad som beslutats och när. Tills vidare hänvisar vi till vår gamla webbplats där besluten ligger i form av TU:n och protokollsutdrag.

Bevarande- och gallringsbeslut för Västra Götalandsregionen

Beslutade klassificeringsstrukturer för Västra Götalandsregionen

Bevarande- och gallringsbeslut för Göteborgs Stad

Beslutade klassificeringsstrukturer för Göteborgs Stad