För föreningar i Göteborg


Föreningslivets historia är viktig och utan tillgång till den blir samhällets historieskrivning ofullständig. På Göteborgs föreningsarkiv får din förening kostnadsfritt en bra förvaring av sitt arkiv. Vi tar hand om handlingarna och om föreningen vill gör vi dem tillgängliga för forskning.

På den här delen av webbplatsen finns information för föreningar om arkivhantering och möjligheterna att leverera arkiv till Göteborgs föreningsarkiv.

Om Göteborgs föreningsarkiv

Praktiska råd om arkivhantering hos föreningar

Information och blanketter inför leverans av föreningshandlingar