För dig som arbetar med arkiv

Här finns information för dig som är medarbetare i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Det finns också information för dig som ska leverera arkiv till Regionarkivet från fristående verksamheter som barnavårdscentraler, skolor och tandvårdskliniker.

En myndighets information ska hanteras på rätt sätt. Då kan den göras tillgänglig för allmänheten, myndigheter och forskare både idag och i framtiden. 

Hur gör jag?

Hur ändrar vi i vår klassificeringsstruktur? Ska vi fastställa vår nya arkivförteckning? Hur gör vi när vi vill leverera handlingar till Regionarkivet?

På sidorna i avdelningen Hur gör jag? hittar du många svar. Informationen vänder sig till dig som är arkivansvarig, arkivarie eller har en annan roll i arbetet med arkiv- och informationshantering i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Här finns också  information för fristående verksamheter om leveranser.

Hitta stöd

Vilket stöd kan jag få av Regionarkivet? Hur gör jag om jag vill ha rådgivning? Vad finns det för handledningar och blanketter? På sidorna i avdelningen Hitta stöd  samlar vi vårt stöd till dig som arbetar med arkiv- och informationshantering.

Hitta beslut

Hur hittar jag ett beslut som Arkivnämnden har fattat? I avdelningen Hitta beslut samlar vi Arkivnämndens bevarande- och gallringsbeslut.

Styrande dokument

Vad finns det för styrande dokumenten och var hittar jag dem? På sidan Styrande dokument finns alla länkar.