Godkända arkivprodukter och kontorsmaterial

Pappershandlingar som ska bevaras för framtiden behöver framställas med material av god kvalitet. Här finns information om vad som är viktigt att tänka på. Här hittar du också listan över godkända produkter som du kan beställa på ramavtal.

Välj rätt arkivprodukter

  • När allmänna handlingar framställs ska papper, film, pennor, tusch, stämpelfärger, tryckfärger, skrivare, kopiatorer, faxar och övrigt material som används vara godkända.
  • Allmänna handlingar ska förvaras i förvaringsmedel som exempelvis aktomslag och boxar som är godkända.

Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad tecknar ramavtal med företag som har godkända produkter i sitt sortiment. Men företagen kan samtidigt även ha andra produkter som inte är godkända i sitt sortiment. Därför gör Regionarkivet en lista över vilka arkivprodukter som kan beställas på ramavtal, är certifierade av RISE  Research Institutes of Sweden AB och stämmer överens med Riksarkivets föreskrifter (RA-FS). 

En produkt kan motsvara Riksarkivets krav utan att ha certifierats av RISE. Ett alternativ till certifiering är att en leverantör av skrivmateriel själv lämnar en så kallad leverantörsförsäkran på att produkten uppfyller Riksarkivets krav. En sådan leverantörsförsäkran ska innehålla en rad detaljerade uppgifter enligt RA-FS 2012:8 bilaga 1.

Riksarkivets generella föreskrifter (RA-FS) hittar du på Riksarkivets webbplats: https://riksarkivet.se/rafs 

Godkända arkivprodukter 

Ramavtal för Västra Götalandsregionen

Produkterna i den här listan uppfyller Regionarkivets krav på godkända arkivprodukter. De beställs enligt ramavtal med Västra Götalandsregionen via Marknadsplatsen. För mer information om produkterna se Marknadsplatsen, Regionservice, eller Inköp/kundservice, telefon: 010-441 02 00.

Arkivboxar (arkivkartonger)
SS ISO 16245-2010
Format  Artikelnummer i Marknadsplatsen
Avtalsleverantör: Lyreco Advantage Sweden AB Arkivbox A4 55mm brun

102712536

Avtalsleverantör: Lyreco Advantage Sweden AB Arkivbox A4 80 mm brun

102712569

Aktomslag
SS ISO 16245-2010
 

Format Artikelnummer i
Marknadsplatsen
Avtalsleverantör: Lyreco Advantage Sweden AB

Aktomslag 230x300mm vikt

200002428

Avtalsleverantör: Lyreco Advantage Sweden AB Aktomslag A4 ovikt 104571922

Papper
Arkivbeständigt

Format och benämning Artikelnummer i
Marknadsplatsen
Avtalsleverantör: Lyreco Advantage Sweden AB Papper kopiering A4 80g oh (SvensktArkiv) 108413980
Avtalsleverantör: Lyreco Advantage Sweden AB Papper kopiering PRIME A4 100g oh 108413972

Vid transport med Regionservice krävs dessa produkter

Produkt Format och benämning Artikelnummer i
Marknadsplatsen
Tejp till transportlåda Packtejp TESA Eco Strong 50mmx66m Green
883335

Avtalsleverantör: Lyreco Advantage Sweden AB


Etikett till transportlåda Transportetikett 105x74, 8 st/ark
VGR5917
Avtalsleverantör: Regiontryckeriet NÄL
Well-låda Transportlåda för arkivkartonger 332x250x425mm 114262041
Avtalsleverantör: Ahnviks Papper AB

Ramavtal för Göteborgs Stad

Produkterna i den här listan uppfyller Regionarkivets krav på godkända arkivprodukter. De beställs enligt ramavtal med Göteborgs Stad via Proceedo. För mer information om produkterna, se inköpsstödet Proceedo och inköp och upphandlingsförvaltningen. Avtalskategori: Kontors- och skolmaterial. Avtalsnummer IK 20251-01. Giltigt till och med 2025-02-28.

Arkivboxar (arkivkartonger)
Svensk standard SS 628107, utg 2
Format Artikelnummer i Proceedo
Lyreco Advantage Sweden AB Arkivbox A4 55mm brun

6205108

Lyreco Advantage Sweden AB Arkivbox A4 80 mm brun

6205116

Aktomslag Format Artikelnummer i Proceedo
Lyreco Advantage Sweden AB Aktomslag 230x300mm vikt 188984
Papper Arkivbeständigt
Prime Archival (uppfyller ISO 11108, motsvarar "Svenskt arkiv" men är inte certifierat)
Format och benämning Artikelnummer i Proceedo
Lyreco Advantage Sweden AB A4 80 g 122639
Lyreco Advantage Sweden AB A4 100 g 122638