Sök i stads- och kommunfullmäktiges handlingar på webben


Publicerad 7 februari 2024

Nu finns en databas med stads- och kommunfullmäktiges äldre handlingar 1863-1996 här på Regionarkivets webbplats där du kan fritextsöka och se och ladda ner filer i pdf-format.

Över femtio tusen äldre handlingar som protokoll, motioner och yttranden är inskannade och sökbara för allmänhet och forskare. Fullmäktiges handlingar används ofta som en ingång där man får reda på vilken förvaltning som handlagt en fråga eller vilket parti som stått bakom ett ärende. Sedan kan man gå vidare och ta reda på mer.

Den som tidigare velat läsa äldre protokoll har fått beställa kopior av handlingarna eller bege sig till Regionarkivets forskarsal för att leta i de många tryckta volymerna.

Sök i stads- och kommunfullmäktiges handlingar 1863-1996

Läs artikel i nättidningen Vårt Göteborg