Leverera till e-arkiv - informationsträff


Publicerad 13 maj 2024

Vi erbjuder två informationsträffar för arkivarier i Göteborgs Stad om att leverera till e-arkiv. 30 maj och 4 juni, klockan 13-15:30. Läs mer här om hur du anmäler dig.

Vi går igenom alla steg i den leveransförberedande processen och bryter ner det till hanterbara delar - hela vägen från informationsvärdering till paketering. 

Dessutom kommer vi att titta på Regionarkivets nya metodstöd för att genomföra bevarandeutredning. Vi räknar med att intressanta frågor och diskussioner kommer att dyka upp!

Läs mer om att leverera till e-arkiv

Boka plats

Träffen riktar sig till dig som är arkivarie inom Göteborgs Stad. Om din förvaltning/bolag saknar arkivarie är du som har liknande uppdrag välkommen! 

För att så många som möjligt ska kunna delta finns det två datum att välja på: 30 maj och 4 juni. Anmäl dig till ett av dessa datum.  I första hand en person per förvaltning/bolag så att platserna räcker till alla.

Anmälningslänk till Utbildningsportalen

Om du inte har tillgång till Utbildningsportalen, skicka ett mejl till arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se med din anmälan.