Leverera betyg från friskolor

Publicerad 13 september 2023

I oktober är det leveransperiod för fristående skolor i Göteborg som ska överlämna kopior av betygshandlingar till Regionarkivet enligt skollagen. Här kan du som är rektor och administratör läsa om vad som behöver göras inför leveransen.

Leveransperiod

Oktober månad 2023.

Vem ska leverera?

Fristående skolor i Göteborg.

Varför ska betygen levereras?

Enligt skollagen ska betyg från fristående skolor bevaras för att säkerställa att eleven har tillgång till sitt betyg i framtiden.

Vad ska levereras?

 • Kopia på den betygshandling som eleven får:
 • Slutbetyg eller intyg om avgång från grundskola.
 • Examensbevis eller studiebevis från gymnasieskola
 • Gymnasieintyg för elever som avslutat en utbildning på introduktionsprogram.
 • Klasslistor
 • Uppgifterna i klasslistan ska vara sorterade efter personnummer (12 siffror), efternamn, förnamn, skola, avgångsår, klass, program/linje.
Betyg som utfärdats tidigare än 2012 kan du leverera efter överenskommelse.

Vad ska jag göra?

Fyll i och skicka med leveransblankett för friskola som du hittar längst ner på sidan  tillsammans med betygshandlingarna. Kontakta oss för att komma överens om ett leveransdatum och leveranssätt.

Så förbereder du leveransen

 • Skriv ut eller kopiera betygen enkelsidigt på åldringsbeständigt papper. Vi rekommenderar att skrivare och toner är certifierade för dokument som ska bevaras.
 • Betygen ska vara undertecknade av rektor.
 • Rensa betygen från plastfickor, gummisnoddar och gem.
 • Sortera betygen i samma ordning som klasslistan.
 • Stäm av betygen mot klasslistan för att garantera att alla betyg följer med leveransen.
 • Lägg en hel klass betyg i ett godkänt aktomslag. Märk aktomslaget i övre högre hörnet med namn på skola, program/linje, klass och avgångsår. Om det finns sent utfärdade betyg för elever som läst sju terminer eller gått ett extra år lägger du dem för sig.
 • Om en elev har skyddade personuppgifter ska elevens betyg läggas i ett separat aktomslag med sekretessmarkering. Eleven ska inte stå med på klasslistan.

Leverans och transport

Efter överenskommet leveransdatum kan du lämna handlingarna personligen till Regionarkivets expedition i Göteborg, vardagar 9-12 eller skicka dem via posten. Vi tar i dagsläget inte emot betygshandlingar elektroniskt.

Kontaktperson på Regionarkivet


Fillista