Leveranser av friskolebetyg

Publicerad 21 juni 2022

Till hösten är det dags för friskolor att leverera betyg till Regionarkivet. Vi kommer att skicka ut information till skolorna efter sommaren om allt som rör dessa leveranser. Om du redan nu vill förbereda arbetet kan du läsa mer i Regionarkivets handledning Leverera analoga arkiv.

Du hittar information om leverans av friskolebetyg i handledningen Leverera analoga arkiv på sidorna 17-18.