Utbildningar för dig som arbetar med arkiv

Publicerad 16 augusti 2023

Har du gått Regionarkivets webbutbildning Arbeta med arkiv- och informationshantering? 21 augusti öppnar vi platserna till den avslutande lärarledda delen där vi ser filmer och reflekterar och diskuterar tillsammans. Det finns två tillfällen att välja på i höst.

Du som har genomfört de tre delarna i webbutbildningen kan gå den lärarledda avslutningen. Den är inte öppen för alla utan bara för dig som är anställd i Västra Götalandsregionen eller Göteborgs Stad.

Tid och plats för lärarledd avslutning

Regionarkivet erbjuder två tillfällen att välja på under hösten 2023.

  • 2023-10-12 klockan 9-12 Regionarkivet i Göteborg, Otterhällegatan 5
  • 2023-11-23 klockan 9-12 Regionarkivet i Göteborg, Otterhällegatan 5

Program för lärarledd avslutning 

  • Repetition av webbutbildningarna
  • Visning av filmer som belyser svårigheter inom arkivverksamhet
  • Reflektion och samtal utifrån filmerna
  • Visning av arkivmagasinen

Anmälan till lärarledd avslutning

Du kan anmäla dig från och med 2023-08-21.

Du som arbetar i en förvaltning i Göteborgs Stad kan anmäla dig till den lärarledda avslutningen via Utbildningsportalen. Utbildningen heter "Arbeta med arkiv- och informationshantering, avslutning". 

Du som inte har möjlighet att logga in och registrera dig i Utbildningsportalen kan mejla din anmälan till regionarkivets.arkivutbildning@arkivnamnden.goteborg.se. Det gäller dig som arbetar inom Västra Götalandsregionen, i ett av Göteborgs Stads bolag, eller representerar en stiftelse eller samordningsförbund.

Vi bjuder på fika – om du behöver särskild kost får du gärna meddela det. Utbildningen är kostnadsfri, men om du får förhinder behöver du meddela Regionarkivet så snart som möjligt och senast en timme innan utbildningen börjar. Vid oanmäld frånvaro kan vi komma att debitera 500 kronor.

Webbutbildningen om arkiv- och informationshantering

  • Del 1 Arbeta med arkiv- och informationshantering tar bland annat upp lagar och regler om arkiv, allmän handling, Arkivnämnden och Regionarkivet.
  • Del 2 Redovisa arkiv tar bland annat upp arkivorganisationen med roller och ansvar, klassificeringsstruktur, informationsredovisning, dokumenthanteringsplan och arkivförteckning.
  • Del 3 Vårda och förvara arkiv tar upp kraven på arkivlokaler och innehåller flera filmer som visar hur arkivering går till. Här finns också information om leveranser till Regionarkivet.

När du har anmält dig till utbildningen kan du gå igenom den i din egen takt. Varje del tar cirka 30-40 minuter. Du väljer själv om du vill avbryta och fortsätta vid ett senare tillfälle.

Anmälan till webbutbildningen

Du som arbetar i en förvaltning i Göteborgs Stad hittar utbildningen i Utbildningsportalen. Utbildningen heter "Arbeta med arkiv- och informationshantering".

Anmälan för dig som arbetar inom Västra Götalandsregionen, i ett bolag inom Göteborgs Stad eller representerar en stiftelse eller samordningsförbund