Till innehåll
Foto: Lo Birgersson

Regionarkivet

Regionarkivet

På Regionarkivet förvaras arkiv från Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Hos oss kan du söka efter betyg, patientjournaler, handlingar från socialtjänsten, kartor och mycket annat. Här finns också Göteborgs föreningsarkiv med handlingar från folkrörelser och föreningar. Som arkivmyndighet ger vi råd och gör tillsyn för att förvaltningar, bolag och stiftelser ska följa de lagar och regler som gäller för arkiv- och informationshantering.

${loading}