Basutbildningar i hedersrelaterat våld och förtryck

Basutbildningen är till för att höja kunskapsnivån hos medarbetare som i sitt arbete möter barn och vuxna som är utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

Syftet med utbildningen är att ge baskunskaper, höja kunskapsnivån och ge handlingskompetens till dig som möter hedersrelaterat våld och förtryck i din yrkesroll.  Kurstillfället omfattar en hel och en halv dag som varvas med föreläsning, diskussioner och grupparbete.  

Utbildningen berör bland annat

 • Vad är hedersrelaterad våld och förtryck 
 • Våldets uttrycksformer
 • Våldsutsatta och våldsutövare  
 • Att upptäcka, vilka frågor skall jag ställa?
 • Vad händer sedan?
 • Uppbrottsprocess och ambivalens
 • Familjearbete, när kan det vara aktuellt
 • Skydd och säkerhet

Information om basutbildningen 

Målgrupp:
Medarbetare från Göteborgs Stad, avtalskommuner till Regionalt stödcentrum heder, Polisen, Västra götalandsregionen och idéburen verksamhet.

Antal deltagare:
40 per utbildningsomgång

Lokal och plats:
Burgårdens konferenscenter
Skånegatan 20
Göteborg

Utbildningarna är kostnadsfria och vi bjuder på fika men inte lunch.

Påminnelse skickas ut cirka 10 dagar innan start.
Våra utbildningar är efterfrågade och blir snabbt fullbokade. För att så många som möjligt ska få möjlighet att delta finns en reservlista kopplat till anmälningssystemet. För att den ska fungera är det viktigt att avanmäla sig vid förhinder!

Du hittar anmälningslänkar till respektive utbildningsomgång nedan.
För att se aktuellt bokningsläge måste du klicka på respektive anmälningslänk.

Basutbildningarna ges i två omgångar under höstterminen. Varje omgång består av två kurstillfällen, anmäl dig till en av kursomgångarna. 

Basutbildning  kursomgång 1 höstterminen 2023 

Datum och tid, två kurstillfällen:

 • 20 september klockan 9-16
 • 3 oktober klockan 9-12

Sista anmälningsdatum: 13 september klockan 12

Länk till anmälanhttps://www.eventonline.se/anmalan.php?eid=13138&key=913

Basutbildning — kursomgång 2 höstterminen 2023

Datum och tid, två kurstillfällen

 • 18 oktober klockan 9-16
 • 7 november klockan 9-12

Sista anmälningsdatum: 11 oktober klockan 12

Länk till anmälan: https://www.eventonline.se/anmalan.php?eid=13135&key=913

Har du frågor? 

Kontakta
Birgitta.bjelkenas@socialcentrum.goteborg.se
Regionalt stödcentrum heder