Vad innebär det att leva med hedersnormer


Att leva med hedersnormer kan innebära att du är utsatt för begränsningar i vardagen, så som vilka kläder du ska ha, vilka vänner du får umgås med och vad du får göra på din fritid till kontroll över livsval som vilken utbildning du ska välja, vad du ska jobba med, vem du ska gifta dig med eller att din familj inte tillåter dig att skiljas. Hedersrelaterat våld och förtryck handlar om att upprätthålla gemensamma normer och värderingar som råder i den egna familjen/släkten eller ett större kollektiv.


Det krävs en stark kollektiv kontroll för att förhindra att någon familjemedlem drar skam och vanära över sin familj. Det hedersrelaterade våldets uttryck och olika former av kontroll och begränsningar kan du läsa mer om på www.hedersfortryck.se.

Konsekvenser av förtryck

I undersökningar framkommer att många som lever i en miljö där hedersnormer råder mår sämre än andra ungdomar. De berättar om mer psykisk ohälsa och upplevelser av våld, både mot dem själva och mellan föräldrarna. Många tvingas leva dubbelliv. Man är en person i skolan och en annan hemma, vilket är påfrestande i längden. Om man blir kär i någon måste man dölja detta för sin omgivning.

Den som lever i en familj med hedersnormer måste alltid vara beredd att försvara familjens heder, och att berätta för någon utomstående om sin situation anses vara ett stort svek mot familjen.

Den som bryter mot familjens normer riskerar att bli straffad på olika sätt. Att växa upp med en rädsla för olika typer av straff är inte hälsosamt för någon. Många får ångest, koncentrationsproblem, sömnproblem, självskadebeteende, ätstörningar depressioner och även PTSD som betyder posttraumatiskt stressyndrom.