För yrkesverksamma


Vi finns till för dig som i ditt arbete möter personer som är utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Stödcentrum heder är en samverkan mellan 10 kommuner inom i Göteborgsregionen, Polismyndigheten och Västra Götalandsregionen.

Samlat olika professioner 

Ingen fråga är för liten eller för stor. Hos oss finns ett team med olika professioner som hjälper dig i din yrkesroll. Här kan du få kontakt med samordnare, kurator, barnmorska och polis.

Vänd dig till oss om du misstänker att någon kan vara utsatt. Om du behöver bolla tankar eller få konkreta råd kring hur man kan stötta och skydda den som är utsatt.

Du som arbetar med personer som kan vara utsatta för olika former av hedersrelaterat våld ska känna dig trygg i hur du ska agera.

Vi kan hjälpa dig med:

  • fakta
  • konkreta råd
  • stöd 
  • vägledning i enskilda ärenden 
  • kompetensutvecklande aktiviteter

Vem kan vända sig till oss?

Vi stöttar dig som jobbar inom förskola och skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård, polismyndigheten och inom ideella organisationer. Även du som privatperson som känner oro för någon i din närhet kan söka stöd hos oss.

Du kan vända dig till oss om du arbetar i någon av följande kommuner: 

Göteborgs Stad, Härryda kommun, Kungsbacka kommun, Stenungsunds kommun, Partille kommun, Mölndals stad, Öckerö kommun, Ale kommun, Lerums kommun och Kungälvs kommun.

Jobbar du i Göteborgs Stad kan du också vända dig till Resursteam heder

Skyldighet för vissa yrkespersoner att göra orosanmälan

Alla som jobbar med barn och unga är skyldiga att anmäla till socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa. Det gäller personal i till exempel sjukvården, fritids, skola och Polisen. En sådan anmälare kan inte vara anonym.

Socialstyrelsen:  Till dig som är skyldig att anmäla oro för barn