Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Här uppmuntrar vi barnen att våga prata inför grupp, men också att kunna lyssna på varandra. Vi är ofta ute i naturen då vår förskola ligger i ett villaområde med gångavstånd till skogen och havet bara några hållplatser bort med spårvagn.

Avdelning och personal

Här finns fyra avdelningar med totalt cirka 68 barn. På alla avdelningar arbetar både förskollärare och barnskötare.

Vi har ett mottagningskök där vår kokerska gör nyttiga och goda sallader som serveras till maten som levereras från Påvelundsskolans centralkök.

Pedagogik

Här strävar vi efter att lära barnen självständighet och samarbete. Vi uppmuntrar barnen till att våga prata inför grupp och att kunna lyssna på varandra. Hos oss kan alla känna sig hemma och vi vill ge barnen kunskap om olika livsvillkor och lära dem att alla människor har lika värde oavsett kön.

Vi vill inspirera barnen till att vara kreativa, självständiga, nyfikna och våga utforska. Den pedagogiska verksamheten utformas utifrån läroplanen i samklang med barnens behov och intressen. Miljön inne och ute är planerad för att inspirera till lek och ett lustfyllt lärande samt för att ge barnen tilltro till sin egen förmåga.

Genom rim, ramsor, sånger, sagor och drama stimulerar vi barnens språkliga medvetenhet och på ett lekfullt sätt för vi in vardagsmatematik i vår verksamhet. 

Utevistelsen är en viktig del i vår vardag. I närheten av förskolan finns härliga naturområden som vi ofta besöker med våra barngrupper. Genom sådana utflykter och andra studiebesök lär vi barnen begrepp om naturen och omvärlden.

På Redegatans förskola använder vi portfoliometodiken, som är en form av dokumentation för att hjälpa barnet att reflektera över sitt eget lärande.

En dag på förskolan

Dagarna på förskolan kan se olika ut men följer en viss struktur. Vi inleder med frukost klockan 8 och äter sedan lunch klockan 11.30. Efter lunch är det vila för de små barnen och sagostund för de äldre. På eftermiddagen äter vi mellanmål vid cirka klockan 14.30.

Vi prioriterar barnens hälsa genom att vara ute mycket och röra på oss, att äta en balanserad kost samt att vara noggranna med handhygienen.

Vi har olika traditioner som vi firar tillsammans med barnens familjer, till exempel våravslutning och drop-infikor.

Föräldrasamverkan

Det finns olika former av föräldrasamverkan i vår förskola, till exempel föräldramöten och föräldrasamtal. Den dagliga kontakten och samtalen vid lämning och hämtning är också mycket viktiga. På vår anslagstavla i tamburen sätter vi upp aktuell och viktig information samt vår planering.

Inskolning

Vi lägger stor vikt vid inskolningen. Hela inskolningen brukar i regel ta ungefär två veckor, men kan variera från barn till barn. En person är särskilt ansvarig för barnet under inskolningen. De första dagarna gör barnet kortare besök på förskolan tillsammans med en vårdnadshavare, som vi sedan ökar på.

Vi hoppas att vår tid tillsammans ska präglas av ett bra samarbete och att barnen får med sig många trevliga minnen från sin tid på vår förskola