Grundsärskola

På Rannebergsskolans grundsärskola har vi undervisning från 1-3. I gruppen finns både pedagoger och assistenter som samverkar kring barnens hela dag. Stort fokus läggs på den kommunikativa utvecklingen med hjälp av bildstöd, tecken som stöd och det talade språket. Skolan ligger med närhet till natursköna områden, vilka används flitigt i undervisningen.