Till innehåll
Foto: Sharon Raoufi

Rannebergsskolan F-3

På Rannebergsskolan går elever i förskoleklass till årskurs 3 samt elever i integrerad grundsärskola. Här har vi ett särskilt fokus på inkludering - att skapa en skola för alla. Det betyder att vi har som mål att ge alla elever bästa förutsättningarna för sin egen utveckling. Varje elev ska känna sig delaktig och inkluderad.

${loading}