Det här händer på Radar 72

Verksamheten blir vad du gör den till, med stöd av oss som arbetar här. Vi tar tillvara på dina idéer och kunskaper och stöttar dig att utveckla dem. Vi har olika aktiviteter/intressen i huset. Till exempel dansklasser som bedrivs av ungdomar och fritidsledare, studioverksamhet, projektrum, foto/film-grupp och ett café.

Det här händer på Radar 72