Svar på vanliga frågor

Här hittar du svar på vanliga frågor om prövning.

Vilka kurser kan jag pröva i? Se kurskatalogen i Prövningsenhetens webbansökan Alvis.

Hur anmäler jag mig till prövning? Se anmälan.

Kan jag göra en prövning hos Prövningsenheten om jag bor i en annan kommun än Göteborg? Ja, det kan du. Undantag: Om du går på en gymnasieskola så kan du endast pröva på din egen gymnasieskola. Kursen ska ingå i din individuella studieplan och du ska ha F/- i kursen eller ännu inte ha läst den.

Hur betalar jag? När du anmäler dig får du en automatisk bekräftelse via e-post med betalningsrutiner.

Jag har sökt en universitetsutbildning som startar nästa termin och behöver komplettera mitt betyg till antagning.se (UHR). Hur vet jag att betyget kommer in i tid? För prövning under vårterminen hinner betyget in i tid. Om du prövar under höstterminen så ser du under respektive prövningsdatum för kursen om betyget hinner in i tid för komplettering.

Jag hittar inte bekräftelsen på att jag har anmält mig. I ditt studerandekonto i Alvis hittar du bekräftelsen under:

  1. Personliga meddelanden.
  2. Tidigare anmälningar.

I bekräftelsen hittar du information om datum, tid och plats för prövningen samt betalning av prövningsavgiften. När du anmäler dig till en prövning så får du bekräftelse också via e-post.

Hur vet jag att jag är antagen till prövning? Du får inget meddelande om att du är antagen utan måste själv kolla i ditt studerandekonto i Alvis att du är antagen. När du har betalat/ rektor skickat in godkännande för gymnasieelev registrerar Prövningsenheten detta i Alvis. Från det att du betalar tar det i regel 2-4 dagar innan betalningen har kommit in på Prövningsenhetens konto. Se antagning till prövning.

Jag har fått avslag på min anmälan men vill fortfarande pröva. Kontakta Prövningsenheten omgående.

Hur byter jag datum? Så länge du inte är antagen kan du själv göra ändringar i din anmälan i ditt studerandekonto i Prövningsenhetens webbansökan Alvis. Gör först ett återbud till den kurs och det datum du har anmält dig till. Därefter kan du anmäla dig till nytt datum. Om du är antagen till kursen kontakta Prövningsenheten för hjälp. Du kan endast byta datum inom en och samma termin.

Hur byter jag kurs? På samma sätt som du byter datum, se ovan.

Jag vill lämna återbud till en prövning. Hur gör jag? Du kan lämna återbud till prövningen i ditt studerandekonto så länge du inte är antagen. Kontakta Prövningsenheten om du redan är antagen.

Kan jag få tillbaka prövningsavgiften om jag inte gör prövningen? Nej, vi betalar inte tillbaka prövningsavgiften. Du kan flytta prövningsavgiften till ett annat datum/ annan kurs under samma termin. Därefter fryser prövningsavgiften inne.

Varför kan jag inte söka kursen? Det står Ej sökbar via webben. Kurser där det står Ej sökbar via webben har begränsat antal platser. Kontakta Prövningsenheten för mer information.

Hur många gånger kan jag pröva i en kurs? Det finns inga begränsningar, men du kan inte anmäla dig igen till samma kurs förrän kursen är betygsatt.

Hur många kurser kan jag pröva i? Antalet kurser är begränsat av prövningsdatum under terminen och inplanerade delmoment i prövningen. En laboration eller ett skriftligt prov i ett naturvetenskapligt ämne kan exempelvis krocka med ett skriftligt prov i en annan kurs och vice versa. Gör en planering. Vilka fasta datum som ingår i en prövning hittar du i kurskatalogen under respektive prövningsdatum för kursen.

Jag hittar inte prövningsinstruktionen till kursen som jag har anmält mig till. När anmälningstiden har gått ut måste du välja Hela utbudet i kurskatalogen för att få fram prövningsinstruktionen.

Jag har inte fått någon information om prövningen. Du har själv ansvar för att informera dig på våra två webbplatser www.goteborg.se/provning och Prövningsenhetens webbansökan Alvis.

Kan jag få handledning inför prövning? På Drop in kan du vid vissa tider träffa ansvarig lärare och få hjälp med att förstå hur prövningen är upplagd. På vissa bibliotek finns stöd för vuxna prövande.

Hur bedömer läraren mina kunskaper? Läraren bedömer dina kunskaper utifrån kunskapskraven i ämnesplanen. Ämnesplanen hittar du i anslutning till respektive kurs i kurskatalogen.

Vilka krav gäller för ett visst betyg? Information om kunskapskrav för de olika betygsstegen hittar du i ämnesplanen. Ämnesplanen hittar du i anslutning till respektive kurs i kurskatalogen.

Hur får jag mitt betyg? Se betyg.

Varför har en del kurser ett obligatoriskt informationsmöte? Prövningen består oftast av flera olika delar som är inplanerade under en längre tidsperiod, exempelvis praktiska uppgifter och fystester i idrott och hälsa. I samband med informationsmötet får du veta när och var du ska göra dessa. Vid informationsmötet har du möjlighet att ställa frågor.

Jag behöver höja mina betyg men jag är osäker på vilken kurs jag ska pröva i. Ta hjälp av studie- och yrkesvägledningen. Ta med dina betyg.

Jag har slutbetyg från gymnasiet. Kan jag höja betygen i kurser där jag har IG, G och VG? I vissa fall fungerar det att byta ut mot motsvarande ny kurs. Kontakta SYV för att undersöka möjligheten.

Hur går prövningen till och hur förbereder jag mig? Läs Förbered dig inför prövningen och prövningsinstruktionen för kursen i kurskatalogen i Alvis.

Hur kan jag komma i kontakt med läraren i kursen? Kontaktinformation hittar du i kurskatalogen i Alvis. På Drop in kan du träffa lärare i vissa ämnen inför din prövning.

Var hittar jag information om kurslitteratur? Förslag på kurslitteratur hittar du i prövningsinstruktionen alternativt i en bilaga i anslutning till kursen i kurskatalogen i Alvis. Läs också om läromedel och annan kurslitteratur.

Kan jag få studiebidrag för prövning? Nej, men du kan räkna betyget från prövning som merit då du ansöker om studiebidrag. Betyg från prövningen går automatiskt till CSN.