Funktionsnedsättning

Om du har en varaktig funktionsnedsättning så kan vi anpassa provsituationen. Du måste styrka med intyg.

Har du en funktionsnedsättning?

Om du har en varaktig funktionsnedsättning och därför behöver en anpassad provsituation för den kurs som du ska pröva i så måste du styrka detta med intyg senast sex veckor före valt prövningsdatum.

Vi anpassar genomförandet av prövningen, inte prövningens innehåll eller kunskapskraven för de olika betygsstegen. Prövningsenheten gör en bedömning av hur informationen i intyget kan bidra till att besluta om relevanta anpassningar för just den kurs som du ska pröva i.

Intyget ska beskriva din funktionsnedsättning. Av intyget ska det framgå hur vi kan anpassa formerna för prövningen i kursen för att du ska få möjlighet att visa dina kunskaper.

Intyget ska vara utfärdat av logoped, specialpedagog eller motsvarande. Kontaktuppgifter till intygsgivare och intygsgivarens organisation ska finnas.

Kopia på ditt intyg ska du skicka till Prövningsenheten, Box 5440, 402 29 Göteborg. Du kan också lämna det till Prövningsenhetens Drop in vid besök. Vi tar inte emot intyg via mejl eller uppladdade i Alvis.