Vem kan pröva hos Prövningsenheten?

Du som är folkbokförd i Sverige kan anmäla dig till prövning i kurser på gymnasienivå, grundläggande nivå och svenska för invandrare. Om du har utvandrat kan du endast pröva i kurser på gymnasienivå.  Du kan pröva i en kurs som du redan har betyg i eller i en helt ny kurs. Du som är elev på gymnasieskolan måste pröva på din egen skola.

Prövning för dig som är folkbokförd i Sverige 

Du som är folkbokförd i Sverige kan pröva i gymnasiala och grundläggande kurser samt svenska för invandrare inom kommunal vuxenutbildning. Du kan även pröva i kurser som bara finns inom gymnasieskolan, exempelvis idrott och hälsa, en del språk som inte finns i kommunal vuxenutbildning. 

Du kan läsa upp ditt betyg, även i kurser där du redan har ett godkänt betyg. Du kan också läsa in en helt ny kurs för att få betyg. 

Prövning för dig som har ett samordningsnummer från Skatteverket

Om du har ett samordningsnummer från Skatteverket så har du rätt att pröva i gymnasiala och grundläggande kurser samt i svenska för invandrare inom kommunal vuxenutbildning. Du måste anmäla din adress till Skatteverket så att den registreras automatiskt i Alvis.

Prövning för dig som har utvandrat 

Du får inte pröva i grundläggande kurser eller svenska för invandrare (sfi) inom kommunal vuxenutbildning. Du kan endast pröva i gymnasiala kurser (genom våra gymnasieskolor). 

Du som är gymnasieelev ska kontakta din egen skola för prövning 

Du som går på gymnasieskolan får inte anmäla dig till prövning hos oss. Kontakta din rektor för prövning på din egen skola. 

Du får inte pröva i kursen samtidigt som du läser den inom kommunal vuxenutbildning

Om du läser kursen på inom kommunal vuxenutbildning så måste du vänta med att pröva i den tills du är klar med kursen. 

Studievägledning finns inte på Prövningsenheten

Prövningsenheten kan inte vägleda dig inför val av kurs och kan inte heller svara på frågor om behörighet, meritpoäng, meritvärde etc. Vänd dig till en studievägledare för att få information. Du kan vända dig till vägledningen vid:

  • Den skola (komvux/ yrkeshögskola/ folkhögskola) som du är elev vid.
  • Det universitet/ den högskola/ den yrkeshögskola som du tänker söka till.

  • Kommunal vuxenutbildning i din hemkommun.

Vid anmälan till prövning måste du veta exakt kurskod för den kurs du ska pröva i. Du själv tar ansvar för att du kan använda ditt betyg på önskat sätt.  


Vad kostar det att göra en prövning?

Prövningen kostar 500 kr. Det är en lagstadgad administrativ avgift. Läs om villkor för avgiftsfri prövning på Alvis startsida

Du som har avslutat gymnasieskolan med ett examensbevis/ studiebevis kan ha rätt att pröva mot en prövningsavgift på 150 kr under 2022 vid ett tillfälle. Läs mer här på startsidan i Alvis

Har du en funktionsvariation?

Om du behöver en anpassning av provsituationen så ska du skicka intyg om funktionsvariation (Öppnas i nytt fönster) senast sex veckor före ditt prövningsdatum. 

Så här anmäler du dig 

Du anmäler dig på Prövningsenhetens webbanmälan Alvis. Där hittar du alla kurser i vårt utbud.