Vem svarar på vad

Prövning bygger helt på självservice. Du ska kunna informera dig, anmäla dig och förbereda dig på egen hand. Allmän information om prövning finns här på Prövningsenhetens webbplats. Information om kursutbud, upplägg av prövningen hittar du på Prövningsenhetens webbansökan Alvis där du också anmäler dig till prövning.

Självservice gäller för prövningar

Du ansvarar själv för att informera dig om att du anmäler dig till rätt kurs och att du kan använda betyget från prövningen på det sätt som du har tänkt dig.

Du har också ansvar för att sätta dig in i vilka kunskapskrav som gäller och hur prövningen är upplagd.

Du ansvarar även för att ta reda på hur du förbereder dig för prövningen samt vilka regler och rutiner som gäller i provsituationen med mera.

Information om prövning finns på två webbplatser

Svar på de flesta allmänna frågor om prövningar hittar du på här på Prövningsenhetens hemsida.

Aktuellt utbud av prövningar, prövningsdatum och prövningsinstruktion hittar du på Prövningsenhetens webbansökan Alvis där du också anmäler dig till prövning.

Mejlkontakt

Vid all mejlkontakt gäller att du ska uppge prövning och vad ditt ärende gäller i ärendefältet. Ange alltid ditt namn. Uppge också ditt personnummer om det gäller en prövning som du är anmäld till. Beskriv ditt ärende kortfattat.

Svara alltid på våra mejl med historik.

Prövningsenhetens administration svarar på frågor om din anmälan, prövningsdatum, betalning eller liknande

Har du frågor om din anmälan, prövningsdatum, betalning, byte av datum eller kurs? Då ska du kontakta Prövningsenhetens administration.

SYV svarar på frågor om antagnings- och kompletteringsregler

Om du har frågor om hur du kan använda ditt betyg från prövningen i förhållande till antagnings- och kompletteringsregler till högskola/ universitet eller yrkeshögskola kan du kontakta en studie- och yrkesvägledare (SYV).

Prövningsenhetens administration svarar inte på frågor om studievägledning och vilken kurs du ska pröva i.

Prövningsansvarig lärare svarar på frågor om kursen och upplägg av prövningen

Har du frågor om hur prövningen går till? Har du frågor om kurslitteraturen? Vill du ha hjälp med att förstå ämnesplanen och vad som krävs för ett visst betyg? I så fall ska du kontakta den lärare som är ansvarig för prövning i kursen.

Om du vill ha feedback på en prövning som du har gjort så måste du kontakta prövningsansvarig lärare omgående efter att du har fått betyg.

Kontaktuppgifter till ansvarig lärare, se prövningsinstruktionen för kursen i kurskatalogen i Prövningsenhetens webbansökan Alvis.

Funktionsvariation och anpassad provsituation

Läs om vad som gäller om anpassad provsituation vid funktionsvariation.