Skillnad mellan studier och prövning

Alla kurser utgår alltid från respektive ämnesplan. Läraren lägger upp kursen respektive prövningen utifrån det centrala innehållet i ämnesplanen för kursen. Dina kunskaper bedömer och betygsätter läraren utifrån kunskapskraven i ämnesplanen. Det är likheterna mellan studier och prövning. Vad är skillnaderna? Det får du veta här.

Skillnaden mellan att studera kursen och att pröva i den

Alla kurser utgår alltid från ämnesplanen. Läraren bedömer och betygsätter dina kunskaper i hela kursen utifrån kunskapskraven Detta gäller oavsett om du studerar kursen eller gör en prövning i den. Finns det några skillnader mellan att studera kursen och att pröva i den?

Studera kursen under lärares ledning

När du studerar kursen under lärares ledning har du hjälp av lärarens planering att bli klar med kursen i tid. I kursen ingår oftast en lärobok och lärarens eget material. Genom lektioner, handledning, studiebesök och grupparbeten får du hjälp att bearbeta och förstå innehållet i kursen.

Du får flera tillfällen att visa dina kunskaper på lektionerna, i inlämningsuppgifter, grupparbeten och prov. Inför ett enskilt prov får du veta vad du ska läsa på.

Tillsammans med kurskamraterna har du möjlighet att påverka innehållet genom till exempel fördjupning i olika frågor. Även redovisningsformerna har du och dina kurskamrater oftast visst inflytande över.

Pröva dina kunskaper i kursen

I en prövning tar läraren fram ett upplägg där du kan visa dina kunskaper i hela kursen. Prövningen är kopplad till kunskapskravens alla delar. Läraren utgår från de övergripande målen för kursen och prövningen speglar ett urval av det centrala innehållet i kursen. I prövningen får du möjlighet att visa dina kunskaper så att läraren kan bedöma dessa enligt hela betygsskalan.

I vissa fall måste du ha specifika förkunskaper för att kunna göra en prövning. Det kan gälla handledd praktik eller arbetslivserfarenhet inom ämnesområdet, krav på minst godkänt betyg i underliggande kurser i ämnet eller kurser i andra ämnen som är relevanta för kursen du prövar i.

Prövningen är inte kopplad till en bestämd kursbok utan utgår från ämnesplanen. Du väljer själv vilken lärobok/ vilka läroböcker du ska repetera/ läsa in inför prövningen. Förslag finns oftast i prövningsinstruktionen. I vissa kurser finns det en litteraturlista med exempelvis ett urval romaner som du måste välja bland inför det muntliga provet.

Det skriftliga provet gör du alltid i en skrivsal tillsammans med andra prövande som prövar i olika kurser. Vid alla skriftliga prov finns det provvakter. Provvakterna kan inte svara på frågor som rör de olika proven.

Prövningsansvarig lärare är aldrig närvarande vid det skriftliga provet. Läraren träffar du endast i de moment av prövningen där läraren direkt måste bedöma dina kunskaper. Exempel på detta är muntliga prov i matematik och språk, fystester i idrott och hälsa samt laborationer i naturvetenskapliga ämnen.

I en del kurser startar prövningen med ett obligatoriskt informationsmöte där läraren informerar om olika moment i prövningen. Prövningsinstruktionen för respektive kurs anger vad som gäller. I några ämnen har du möjlighet att träffa läraren på Drop in inför din prövning.