Prövning för dig som inte är gymnasieelev

Du som inte är elev på gymnasieskolan kan pröva i gymnasiala kurser, grundläggande kurser och svenska för invandrare om du är folkbokförd i Sverige. Om du har utvandrat kan du endast pröva i gymnasiala kurser. Du kan pröva i en kurs som du redan har betyg i eller i en helt ny kurs. Den här sidan innehåller information för dig som inte går på gymnasieskolan.

Prövning för dig som är folkbokförd i Sverige

Du som är folkbokförd i Sverige kan pröva i gymnasiala och grundläggande kurser samt svenska för invandrare inom kommunal vuxenutbildning. Du kan även pröva i kurser som bara finns inom gymnasieskolan, exempelvis idrott och hälsa, en del språk som inte finns i kommunal vuxenutbildning.

Du kan läsa upp ditt betyg, även i kurser där du redan har ett godkänt betyg. Du kan också läsa in en helt ny kurs för att få betyg.

Prövning för dig som har ett samordningsnummer från Skatteverket

Om du har ett samordningsnummer från Skatteverket så har du rätt att pröva i gymnasiala och grundläggande kurser samt i svenska för invandrare inom kommunal vuxenutbildning. Du måste anmäla din adress till Skatteverket så att den registreras i Alvis.

Ditt betyg går över digitalt till vuxenutbildningen i Göteborg men du måste själv skicka in betyget till antagning.se vid ansökan till universitet/ högskola. Betyget får du hemskickat per post omkring fyra veckor efter sista momentet i prövningen.

Om du samma termin som du prövar ska komplettera med ditt betyg från prövningen till antagning.se så måste du välja ett tidigt prövningstillfälle på terminen. Informationen som finns i kurskatalogen avseende om betyget hinner in i tid till sista kompletteringsdag till antagning.se gäller inte dig som har samordningsnummer.

Prövning för dig som har utvandrat

Du som har utvandrat får endast pröva i kurser inom gymnasieskolan. Du får alltså inte pröva i grundläggande kurser eller sfi inom kommunal vuxenutbildning.

Du får betyg i pappersform. Ditt betyg går inte över till vuxenutbildningen i Göteborg. Du själv får se till att ta med ditt betyg till vuxenutbildningen om du ska ta ut slutbetyg eller examensbevis. I ditt studerandekonto i Alvis måste du uppge en tidsbestämd adress i Sverige så att vi kan skicka ditt betyg per post. Betyget får du hemskickat omkring fyra veckor efter det sista momentet i prövningen.

Om du samma termin som du prövar ska komplettera med ditt betyg från prövningen till antagning.se så måste du välja ett tidigt prövningstillfälle på terminen. Informationen som finns i kurskatalogen avseende om betyget hinner in i tid till sista kompletteringsdag till antagning.se gäller inte dig som har utvandrat.

Vem kan hjälpa mig att hitta rätt kurs att pröva i?

Vart du ska vända dig för att få svar på dina frågor beror på vilken av nedanstående kategorier du tillhör.

Du som studerar du på komvux eller folkhögskola

Du ska vända dig till din skolas vägledare för att få svar på dina frågor.

Du som har en avslutad gymnasieutbildning

Har du en avslutad gymnasieutbildning och har ett slutbetyg eller ett examensbevis? Har du frågor om höjning av snittbetyg? Vill du vet hur det fungerar med betyg från prövning i förhållande till regler för antagning och behörighet? Har du ett slutbetyg och vill veta om du kan höja betyget i en kurs genom att pröva i en ny kurs i det nya kursstystemet? Har du frågor om meritpoäng?

Oavsett om du har avslutat gymnasiet för länge sedan eller nyligen är det viktigt att du pratar med en vägledare.

  • I första hand ska du kontakta vägledningen vid det universitet/ den högskola/ den yrkeshögskola som du tänker söka till.
  • I andra hand ska du kontakta vägledningen vid komvux i din hemkommun.

Ovanstående gäller även dig som har en utländsk gymnasieexamen.

Du som inte har en avslutad gymnasieutbildning

Om du inte har avslutat din gymnasieutbildning så vänder du dig till vägledningen vid komvux i din hemkommun för studieplanering och beställning av slutbetyg/ examensbevis. Detta gäller dig som exempelvis har slutat gymnasiet med samlat betygsdokument eller utdrag ur betygskatalogen.

Vad kostar det att göra en prövning?

Prövningen kostar 500 kr. Det är en lagstadgad administrativ avgift.

Prövningen är avgiftsfri om du har F (IG) i kursen som du ska pröva i och studerar andra kurser på komvux vid prövningstillfället. Du måste uppfylla båda villkoren för att få avgiftsfri prövning. Kontroll görs i samband med antagning till prövningen.

Betyg och betygsrutiner

Betyg kan vi utfärda om du har svenskt personnummer eller samordningsnummer från Skatteverket.

Du måste genomföra samtliga som ingår i prövningen inom de tidsramar som läraren har fastställt för att få betyg (A-F). Läraren sätter betyg på kursen när du har avslutat prövningen.

Du får betyg per post

Betyget skickar vi hem till dig omkring fyra veckor det sista momentet i prövningen. Förvara betyget på ett säkert sätt så att du har det till hands om du behöver göra en kopia.

Du kan se ditt betyg i Alvis studerandekonto

Du kan se ditt betyg från prövningen i ditt studerandekonto i Alvis under fliken Prövningsbetyg. Det gäller prövningar som du har gjort på Prövningsenheten från hösten 2012. Ditt betyg finns även hos Arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborg (Arbvux) i deras Alvis.

Komplettering med betyg från prövning

Olika regler gäller dels beroende på om du är folkbokförd i Sverige eller ej dels beroende på vilken eftergymnasial utbildning du söker till.

Ansökan till högskola och universitet

För prövande som är folkbokförd i Sverige rapporterar Arbvux (Arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborg) betyg från prövning till Universitets- och högskolerådets (UHR) betygsdatabas varje vecka som betygsdatabasen är öppen. Du behöver alltså inte själv skicka in ditt betyg till antagning.se.

Om du har utvandrat eller har ett samordningsnummer från Skatteverket så måste du själv skicka in ditt betyg i pappersform till antagning.se. Välj ett tidigt prövningstillfälle på terminen för att vara säker på att betyget kommer in i tid.

Hur ser jag mina betyg på antagning.se?

Endast om du har gjort en ansökan till en utbildning kan du se dina betyg på antagning.se.

Ansökan till yrkeshögskola

Om du söker till en yrkeshögskola måste du själv skicka in betyget till den skola du har sökt till.

Har du en funktionsvariation?

Om du behöver en anpassning av provsituationen så ska du skicka intyg om funktionsvariation senast sex veckor före ditt prövningsdatum.

Så här anmäler du dig

Du anmäler dig på Prövningsenhetens webbanmälan Alvis.

Skolverket om prövning

Läs vad Skolverket säger om prövning.