Prövning för dig som är gymnasieelev

Bara elever i kommunala gymnasieskolor i Göteborg kan göra prövningar hos Prövningsenheten. Elever i fristående skolor och i andra kommuners skolor får istället kontakta sin egen skola.

Prövning för dig som går i en kommunal gymnasieskola i Göteborg

Om du är elev i någon av dessa gymnasieskolor i Göteborg så kan du anmäla dig till prövning hos Prövningsenheten.

 • Angeredsgymnasiet
 • Bernadottegymnasiet
 • Bräckegymnasiet
 • Burgårdens gymnasium
 • Center för språkintroduktion
 • Ester Mosessons gymnasium
 • Hvitfeldtska gymnasiet
 • IHGR, International High School of the Gothenburg Region
 • Katrinelundsgymnasiet
 • Lindholmens tekniska gymnasium
 • Motorbranschens tekniska gymnasium MTG
 • Polhemsgymnasiet
 • Schillerska gymnasiet

Om du inte går i en kommunal gymnasieskola i Göteborg får du inte enligt regelverket bara pröva på din egen skola. Kontakta din rektor för information.

Kurser som du kan pröva i

Din rektor måste godkänna att du vill göra en prövning. Du kan pröva i en kurs som ingår i din individuella studieplan och som du har F i eller ännu inte har läst, alltså en kurs som du avser att läsa. På den här sidan har vi samlat all allmän information om prövning för dig som är gymnasieelev. Du och din rektor får veta vilka rutiner som gäller för din anmälan och ditt betyg.

Prövning i modersmål och moderna språk

Du får inte anmäla dig till prövning i modersmål och moderna språk där Språkcentrum är prövningsanordnande skola. Din skola ska kontakta Språkcentrum och anmäla dig till undervisning. Om du studerar ett modersmål eller ett modernt språk hos Språkcentrum och det uppstår ett behov av prövning i den kurs du läser så ska din rektor kontakta Språkcentrum.

Kurskatalog

I katalogen i Prövningsenhetens webbanmälan Alvis hittar du kurser och prövningsdatum.

Så här anmäler du dig

 1. Kontakta först din rektor. Tillsammans söker ni fram ett lämpligt datum för din prövning i kurskatalogen i Prövningsenhetens webbansökan Alvis. Se mer under "Betyg och betygsrutiner" nedan.
 2. När du och din rektor har valt lämpligt datum i katalogen så ska du skapa ett konto i Prövningsenhetens webbanmälan Alvis i och anmäla dig.
 3. Du anmäler dig senast fyra veckor före prövningsdatum.
 4. I din kontaktinformation i Alvis och i all kommunikation med Prövningsenheten ska du alltid ange den e-postadress som du har genom skolan. Ange också ett aktuellt mobilnummer.
 5. Du får en automatisk bekräftelse på din anmälan via mejl. Bekräftelsen på din anmälan ska du direkt vidarebefordra/ lämna till din rektor. Observera att du inte får betala prövningsavgift till Prövningsenheten.
 6. Din rektor ska därefter godkänna prövningen via mejl till info.provningar@educ.goteborg.se senast fyra veckor före prövningen. Din rektor ska ange ditt namn, ditt personnummer, kurskod och prövningsdatum.
 7. Om din rektor inte har godkänt prövningen i tid så får du ett avslag på din anmälan. Om prövningen fortfarande är aktuell så be din rektor mejla Prövningsenheten.
 8. Du får inte byta datum eller kurs på egen hand. Din rektor ska kontakta Prövningsenheten vid byte.
 9. Du ska informera din rektor om du inte påbörjar prövningen eller om du avbryter den. Om du inte fullföljer prövningen så får det konsekvenser för din individuella studieplan och ditt framtida examensbevis.

Följ din anmälan i ditt studerandekonto i Alvis

Du får inget särskilt besked om att du har blivit antagen till prövning. Du kan följa din anmälan och se att du har blivit antagen i ditt konto på Prövningsenhetens webbanmälan Alvis. Din anmälan står som obehandlad innan du har blivit antagen. Om du har fått avslag står det Ej godkänd.

Uppdatera din kontaktinformation i Alvis

Se till att din kontaktinformation är aktuell i Alvis. Vi kan behöva komma i kontakt med dig vid eventuella ändringar.

Har du en funktionsvariation?

Om du behöver en anpassning av provsituationen så ska du skicka intyg om funktionsvariation senast sex veckor före ditt prövningsdatum.

Betyg

Du måste genomföra samtliga moment som ingår i prövningen inom de tidsramar som läraren har fastställt för att få betyg (A-F).

Läraren sätter betyg på kursen när du har avslutat prövningen. Betyget skickar vi till din skola omkring fyra veckor efter avslutad prövning (det sista momentet i prövningen).

Vid vårens sista prövningsdatum i en kurs är betyget klart i mitten av juni. Välj därför alltid prövningsdatum före påsklovet. I kemi, geografi och idrott ska du alltid välja det första prövningstillfället på våren.

Ditt ansvar som prövande

Du ansvarar själv för att förbereda dig med hjälp av prövningsinstruktionen. Du tar också ansvar för att informera dig om vad som gäller vid själva provtillfället.

Förbered dig med hjälp av prövningsinstruktionen

Du ska i god tid före prövningen förbereda dig med hjälp av ämnesplanen för kursen och prövningsinstruktionen för kursen. Ämnesplanen och prövningsinstruktionen hittar du i anslutning till kursen i katalogen i Alvis. Du repeterar/ läser in kursen på egen hand. Du får själv hålla reda på tider för de olika momenten. Mer information hittar du i Alvis.

Praktisk information vid prov och prövningslokaler

Under Praktisk information vid prov kan du läsa om vad som händer vid prövningstillfället.

Informera dig om vad du måste tänka på för att undvika eventuella missförstånd och misstanke om funk. Läs på om:

Läs också om våra prövningslokaler.