Om oss

Prövningsenheten organiserar, samordnar och administrerar prövningar på uppdrag av Arbvux i Göteborg. De kommunala gymnasieskolorna i Göteborg kan beställa prövningar för gymnasieelever.

Prövningsenhetens uppdrag

Prövningsenheten organiserar, samordnar och administrerar prövningar på uppdrag av Arbetsmarknad och vuxenutbildning (Arbvux) i Göteborg.

Prövningsenheten utför också prövningar på beställning av de kommunala gymnasieskolorna i Göteborg. Prövningsenheten tar inte emot anmälningar från andra gymnasieskolor.

Prövningsansvariga skolenheter

Huvudsakligen är det skolenheter inom Göteborgs Stad Utbildning som utför prövningar. Främst är det Burgårdens gymnasium, Studium och Språkcentrum som utför prövningar.