Funktionsvariation

Om du har en varaktig funktionsvariation så kan vi anpassa provsituationen. Du måste styrka med intyg.

Har du en funktionsvariation?

Om du har en varaktig funktionsvariation och därför behöver en anpassad provsituation för den kurs som du ska pröva i så måste du styrka detta med intyg senast sex veckor före valt prövningsdatum.

Vi anpassar genomförandet av prövningen, inte prövningens innehåll eller kunskapskraven för de olika betygsstegen. Prövningsenheten gör en bedömning av hur informationen i intyget kan bidra till att besluta om relevanta anpassningar för just den kurs som du ska pröva i.

Intyget ska beskriva din funktionsvariation. Av intyget ska det framgå hur vi kan anpassa formerna för prövningen i kursen för att du ska få möjlighet att visa dina kunskaper.

Intyget ska vara utfärdat av logoped, specialpedagog eller motsvarande. Kontaktuppgifter till intygsgivare och intygsgivarens organisation ska finnas.

Kopia på ditt intyg ska du skicka till Prövningsenheten, Box 5440, 402 29 Göteborg. Vi tar inte emot intyg via mejl eller uppladdade i Alvis.

Begränsade möjligheter att anpassa provsituationen

För prövning som startar i april och maj samt senare hälften av oktober och i november har vi inte några möjligheter att genomföra anpassning av provsituationen.

Gallring av intyg

Vi gallrar intyg. Det innebär att du måste skicka in ditt intyg på nytt om du prövar en annan termin. Om du har skickat in ett intyg för en kurs och tänker pröva i fler kurser under terminen så måste du mejla och hänvisa till det inskickade intyget i god tid före prövning i de andra kurserna.