Vad innebär en prövning?

Om du vill höja ditt betyg i en kurs som du redan har betyg i då kan du göra en prövning. Du kan också göra en prövning i en helt ny kurs som du saknar betyg i. Här får du veta vad en prövning är, om du kan pröva och vad det kostar att pröva. Du kan pröva i sfi och grundläggande kurser i komvux samt i gymnasiala kurser i komvux och gymnasieskolan.

Vad är en prövning?

Om du vill höja ditt betyg i en kurs som du redan har betyg i då kan du göra en prövning. I en prövning prövar du dina kunskaper i hela kursen utifrån kunskapskraven i ämnesplanen. Du kan också göra en prövning i en helt ny kurs som du saknar betyg i.

Du får ingen undervisning utan förbereder dig på egen hand utifrån ämnesplanen för kursen. Läraren bedömer dina kunskaper utifrån kunskapskraven.

Den skola som ansvarar för prövningen måste bedriva undervisning i kursen vid prövningstillfället.

Du prövar i hela kursen vid ett bestämt tillfälle och ska själv söka information, anmäla dig och förbereda dig inför prövningen.

Skillnaden mellan att gå en kurs och pröva i den

Läs om skillnaden mellan att gå en kurs och att pröva i den.

Prövning inom kommunal vuxenutbildning

Du kan pröva i gymnasiala och grundläggande kurser samt svenska för invandrare.

Du måste vara bosatt i Sverige för att få pröva. Betyg kan vi utfärda om du har ett svenskt personnummer eller ett samordningsnummer från Skatteverket.

Detta gäller om du har ett samordningsnummer från Skatteverket

Mejla alltid Prövningsenheten när du anmäler dig för att få särskild information om betygshantering. Informationen om betygshantering här på hemsidan och i Alvis kurskatalog gäller inte om du har samordningsnummer.

Uppge ditt samordningsnummer i mejlet och den kurs som du har anmält dig till.

Har du utvandrat kan du pröva i gymnasiekurser

Du som har utvandrat kan endast pröva i gymnasiala kurser. Mejla alltid Prövningsenheten när du anmäler dig för att få särskild information om betygshantering. Informationen om betygshantering här på hemsidan och i Alvis kurskatalog gäller inte dig som har utvandrat.

Uppge ditt personnummer i mejlet och den kurs som du har anmält dig till.

Prövning för dig som går i gymnasieskolan

Du som är i gymnasieskolan kan pröva i en kurs som ingår i din individuella studieplan om du har F/- i kursen eller ännu inte har läst kursen, alltså en kurs som du avser att läsa. Din skola måste ha undervisning i kursen vid prövningstillfället för att du ska kunna pröva. Om din skola inte har undervisning i kursen så kan den inte ingå i din individuella studieplan och du kan då inte pröva i den.

Du som är elev i en kommunal gymnasieskola i Göteborg kan få pröva i vissa kurser genom Prövningsenheten

Du som går i en kommunal gymnasieskola i Göteborg kan pröva i vissa kurser genom Prövningsenheten. Kontakta din rektor för närmare information och planering av din prövning. Du får inte anmäla dig på egen hand till prövning. Du måste först ha klartecken av din rektor.

Kommunala gymnasieskolor i Göteborg: Angeredsgymnasiet, Bernadottegymnasiet, Bräckegymnasiet, Burgårdens Gymnasium, Center för språkintroduktion, Ester Mosessons gymnasium, Hvitfeldtska gymnasiet, IHGR International High School, Katrinelundsgymnasiet, Lindholmens Tekniska gymnasium, Motorbranschens tekniska gymnasium, MTG, Polhemsgymnasiet och Schillerska gymnasiet.

Övriga gymnasieelever i Göteborg eller andra kommuner får inte pröva genom Prövningsenheten

Om du studerar i en fristående gymnasieskola i Göteborg eller i en fristående eller kommunal gymnasieskola i en annan kommun än Göteborg får du inte pröva genom Prövningsenheten. Vänd dig till rektorn på din egen skola för information om prövning på din egen skola.

Vad kostar det att göra en prövning?

Prövningen kostar 500 kr. Det är en lagstadgad administrativ avgift.

Prövningen är avgiftsfri:

  • För dig som har F i kursen som du ska pröva i och studerar andra kurser på komvux vid prövningstillfället. Du måste uppfylla båda villkoren för att få avgiftsfri prövning. Kontroll görs i samband med antagning till prövningen.
  • För dig som går på en kommunal gymnasieskola i Göteborg om din rektor har beviljat din prövning och godkänt prövningen i mejl till Prövningsenheten. Du får inte betala prövningen själv.

Skolverket om prövning

Läs vad Skolverket säger om prövning.