SYV om prövning

Innan du anmäler dig till prövning så försäkra dig om att du kan använda ditt betyg från prövningen på det sätt som du har tänkt dig. Du själv är ansvarig för att du anmäler dig till rätt kurs. Här får du veta vart du ska vända dig beroende på om du har avslutat gymnasiet eller ej. Har du avslutat gymnasiet och är folkbokförd i Göteborg så kan du få hjälp av Prövningsenheten. I annat fall hänvisar vi dig till din skola och din hemkommun.

Försäkra dig om att du kan använda ditt prövningsbetyg

Innan du anmäler dig till en prövning måste du ta reda på om du kan använda ditt betyg från prövningen på det sätt som du har tänkt dig. Det är du själv som ansvarar för att du anmäler dig till rätt kurs.

Antagningsregler för högskola och universitet hittar du på webbplatsen för anmälan till högskola och universitet. För utbildningar inom yrkeshögskolan se ansökan och antagning till yrkeshögskolan.

Du kan också kontakta en studie- och yrkesvägledare (SYV). Vart du ska vända dig beror på vilken av nedanstående kategorier du tillhör.

Studerar du på Komvux eller gymnasieskolan?

Kontakta studie- och yrkesvägledaren (SYV) på din skola för vägledning innan du anmäler dig till prövning.

Har du inte avslutat gymnasiet?

Om du inte har avslutat gymnasiet så måste du kontakta vägledningen (SYV) vid vuxenutbildningen i din hemkommun för att göra en studieplanering inför examensbevis (alternativt slutbetyg, se nedan) innan du anmäler dig till prövning.

Detta gäller dig som har gått ut gymnasiet med ett studiebevis eller utdrag ur betygskatalogen.

Har du avslutat gymnasiet och är folkbokförd i Göteborg?

Om du är folkbokförd i Göteborg och har en avslutad svensk gymnasieutbildning med ett examensbevis/ ett slutbetyg eller en avslutad utländsk gymnasieutbildning så kan du få hjälp av SYV på Prövningsenhetens Drop in. Ta med kopia på ditt betyg.

Du som inte är folkbokförd i Göteborg ska vända dig till din vuxenutbildningen i din hemkommun eller till det universitet/ den högskola du tänker söka till eller till www.antagning.se

Har du läst kurser enligt det äldre kurssystemet och saknar slutbetyg?

Regeringen har förlängt möjligheten att ta ut slutbetyg fram till den 1 juli 2020 för dig som har läst kurser enligt det äldre kurssystemet.

Kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att göra en studieplanering inför slutbetyg innan du anmäler dig till prövning. Du måste försäkra dig om att den kurs du vill pröva i kan ingå i ett slutbetyg. Läs pressmeddelandet om förlängning av slutbetyg.