Laborationslokaler Burgårdens Gymnasium

De naturvetenskapliga kurserna har laborationer här.

Laborationslokaler Burgårdens Gymnasium

Laborationslokalerna i biologi, fysik, kemi och naturkunskap hittar du på Burgårdens Gymnasium, B-huset, ingång B-3 från gården vid Valhallagatan. Hållplats Scandinavium.

Entrédörren är alltid låst. Kom i tid. Läraren släpper in dig.

Under hösten 2019 är det ombyggnad i del av detta hus. Det innebär att det inte finns någon hiss. Laborationslokalerna når man endast via yttertrappa och trappa upp till plan 1.

För att komma till laborationslokalerna går du in på gården från Valhallagatan. Ingång B-3 ligger i huset till höger.