Lärcentrum Skånegatan

Muntliga prov i engelska, svenska och svenska som andraspråk på gymnasienivå äger rum här.

Lärcentrum Skånegatan, Burgårdens gymnasium

Muntliga prov i gymnasiala kurser i engelska, matematik, svenska, svenska som andraspråk samt i moderna språk franska, spanska och tyska gör du här.

Det är här lärarna har obligatoriska informationsmöten i Idrott och hälsa och Geografi.

Lärcentrum Skånegatan hittar du på Burgårdens Gymnasium, Skånegatan 20, ingång A-1. Hiss finns. Hållplats Scandinavium. Spårvagn 2, 6, 8 och 13 stannar precis utanför byggnaden.

Entrédörren till plan 5 är alltid låst. Kom i tid. Läraren släpper in dig.

Det här är ingång A-1, huvudentrén. För att komma till Lärcentrum Skånegatan tar du hissen eller trapporna till våning 5.