Laborationslokaler Burgårdens gymnasium

De naturvetenskapliga kurserna har laborationer här.

Laborationslokaler Burgårdens gymnasium

Under våren 2020 hittar du laborationslokalerna i biologi, fysik, kemi och naturkunskap en trappa upp i B-huset, ingång B-1. Ingång B-1 hittar du längst in till höger på parkeringen mellan Skånegatan 18 (Bernadottegymnasiet) och 20 (Burgården).

Entrédörren är alltid låst. Kom i tid. Läraren släpper in dig. Kontakta Prövningsenheten en vecka före laborationen om du har behov av hiss.


Så här ser ingång B-1 ut sedd från parkeringen mellan Skånegatan 18 och 20.