3Bild över Burgården som visar vägen till ingång B3 inne på gården vid Valhallagatan. Foto: Bo Giss

Laborationslokaler Burgårdens gymnasium

De naturvetenskapliga kurserna har laborationer här. Även det obligatoriska informationsmötet i kemi äger rum här.

Laborationslokaler Burgårdens gymnasium, ingång B-3 från gården

Laborationslokalerna i biologi, fysik, kemi och naturkunskap hittar du en trappa upp i B-huset, ingång B-3 från gården. Du går in på gården från Valhallagatan. Det är här du har laborationer efter det skriftliga provet och även obligatorisk introduktion till laborationer i kemi. 

Entrédörren är alltid låst. Kom i tid. Läraren släpper in dig. När du blir kallad till laboration måste du meddela läraren om du har behov av hiss. 


 

Bilden visar ingång B-3 till laborationslokalerna. Ingång B-3 hittar du inne på gården. Du går in från Valhallagatan. Fotograf: Ingela Welther.