Burgårdens gymnasium

Muntliga prov i engelska, svenska och svenska som andraspråk på gymnasienivå äger rum här. Även informationsmöte i bildkurser och idrott. Läraren möter dig i receptionen på avtalad tid.

Burgårdens gymnasium 

Muntliga prov i gymnasiala kurser i engelska, matematik, svenska, svenska som andraspråk, samhällskunskap, sociologi och etnicitet och mångfald gör du här. Även muntliga prov i moderna språk franska, italienska, spanska och tyska gör du på Burgårdens gymnasium.

Det är här lärarna har obligatoriska informationsmöten i idrott och hälsa och i bildkurser. 

Kom i tid till ditt muntliga prov respektive informationsmöte. Läraren möter dig i receptionen på entréplan, Skånegatan 20, ingång A-1. Hiss finns.

Hållplats Scandinavium. Spårvagn 2, 6 och 8 stannar precis utanför byggnaden.
Bilden föreställer huvudentrén till Burgårdens gymnasium, Skånegatan 20, ingång A-1. Foto: Ingela Welther