Praktisk information vid prov

Prövningsenheten genomför prövningar i vår enligt planering, men covid-19 sätter press på oss. Vi genomför prövningar utifrån Folkhälsomyndighetens direktiv men behöver också din hjälp för att göra provsituationen säker. Om du inte behöver betyget i vår så ber vi dig vänta med prövningen.

Tänk på detta om du vill göra en prövning under våren 2021

Prövningsenheten har under hösten genomfört ett stort antal prövningar och verksamheten fortgår enligt planering i vår.

Situationen med covid-19 är fortfarande ansträngd. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar vårt sätt att genomföra prövningar på ett smittsäkert sätt. Samtliga prov och obligatoriska informations-/ introduktionsmöten sker i våra lokaler.

Innan du anmäler dig ska du noga tänka igenom nedanstående:

  • Om du inte behöver betyget i vår rekommenderar vi dig att avstå från att pröva.
  • Anmäl dig endast till en prövning som du har bestämt dig för att genomföra.
  • För att minska resandet uppmanar vi dig som bor i en annan kommun än Göteborg att i första hand vända dig till komvux eller gymnasieskolan i din hemkommun för att göra din prövning.

Är du sjuk eller riskerar att vara smittad vid prövningstillfället så får du inte komma in i våra lokaler

Om du är sjuk, har symptom eller riskerar att vara smittad vid prövningstillfället får du inte komma in i våra lokaler. Mejla då Prövningsenheten senast samma dag som din prövning är inbokad för eventuellt datumbyte.

Du anmäler dig och betalar prövningsavgift senast fyra veckor före prövningsdatum

Du ska anmäla dig senast fyra veckor före prövningsdatum och betala prövningsavgiften i tid. Prövningsavgiften avser den kurs och det prövningsdatum du har anmält dig till. Den kan inte flyttas till annan termin eller annan kurs. Prövningsavgiften återbetalas endast mot uppvisande av läkarintyg.

Så här genomför vi prov under pågående pandemi

Vi planerar varje enskilt prövningstillfälle efter antalet antagna. I provlokalen ser vi till att avstånd kan hållas till andra prövande oavsett vilket moment det gäller. Du själv måste medverka till att insläppet går smidigt och att du håller avstånd till andra prövande under hela provtiden. Penna och suddgummi tar du med själv.

Extra städning sker av toaletter. Handsprit finns i anslutning till provlokalen (med reservation för leveransproblem) men ta gärna med själv.

Vi kan behöva byta lokal och ingång vid enstaka prövningstillfälle. Du ska därför noga kolla din e-post för att vara beredd på meddelande om eventuellt lokalbyte.

Vid skriftliga prov i Burgården konferens släpper vakten in en person i taget från kl. 17.00

  • Kom i god tid.
  • Vänta utanför på gatan.
  • Håll avstånd.
  • Stäng av din mobil mobil, klocka och hörlurar/ - snäcka lägger du i din jacka eller väska innan du går in i byggnaden.
  • Vakten släpper in en person i taget.
  • Skyltar och / eller vakter visar vart du ska gå.

Observera att du inte får ta med vänner och familj till prövningen. Endast prövande och personal får vistas i våra lokaler.

Ha giltig legitimation till hands när du går in i byggnaden

Du ska ha giltig legitimation (id-kort/ pass/ körkort) till hands när du går in i lokalen och kunna visa upp den under hela provtiden. Om du inte har med dig giltig legitimation så får du inte göra provet.

Provet startar kl. 17.30

Vi stänger dörrarna till provlokalen kl. 17.30. Varje prövningstillfälle startar med en kort information (ingår i provtiden). Vid sen ankomst får du starta cirka kl. 17.50 och du får ingen extra tid för provet.

Prövningar i engelska 5, 6 och 7 startar med hörförståelse kl. 17.30.

Ta inte med värdesaker till prövningen

Ta inte med värdesaker till prövningen. Mobil och klocka måste du förvara i ytterkläder/ väska åtskilt från skrivplatsen. Prövningsenheten ansvarar inte för eventuell förlust av personlig egendom. Undvik också att ta med större väskor.

En lugn och trygg provsituation för dig som prövar

Prövningsenhetens handlingsplan mot fusk samt information om ordningsregler vid prov och tillåtna hjälpmedel skapar en lugn och trygg provsituation för dig som prövar.

Ditt ansvar är att i god tid före prövningen sätta dig in i vad som gäller för att undvika eventuella missförstånd och misstanke om fusk.