Hjälpmedel prov

Här får du information om hjälpmedel vid prov. Du kan läsa om rutiner vid prov på dator i engelska, svenska och svenska som andraspråk.

Tillåtna hjälpmedel

Av prövningsinstruktionen i Alvis för kursen som du ska pröva i (Öppnas in nytt fönster) framgår vilka hjälpmedel som är tillåtna. I respektive prövningsinstruktion står det vilka hjälpmedel som du ska ta med själv och vilka hjälpmedel som du måste låna av oss. Vi lånar inte ut penna, suddgummi, linjal, passare, gradskiva och miniräknare. 

Det är inte tillåtet att använda dator, platta eller liknande med Geogebra.

Hjälpmedel som du måste låna av oss

Formelblad och formelsamling för matematik, fysik och kemi måste du alltid låna av oss i de kurser där du behöver dessa hjälpmedel. 

I svenska och svenska som andraspråk har du tillgång till ordlista och ordbok i form av digital resurs. I juridik har du digital tillgång till de lagar du behöver för respektive kurs. 

Prov på dator i vissa ämnen

Vid prövningstillfället får du låna dator för att skriva uppsats, PM och annan större skrivuppgift som ingår i engelska 5-7, svenska 1-3 och svenska som andraspråk 1-3. Även i kurserna juridik och geografi samt ledarskap och organisation skriver du provet på dator. Du skriver provet i programmet ChromEx. 

Tekniska problem vid prövningen

I händelse av tekniska problem vid prövningstillfället så skriver du för hand. 

Datorn är förberedd för inloggning i prov ChromEx

Den dator du får låna av oss är förberedd för att du ska kunna logga in direkt på provet. 

Användarnamn och lösenord för att logga in

På kuvertet med ditt prov hittar du det användarnamn (login) och det lösenord som du behöver för att logga in. Du får inte logga in på ditt eget Google-konto eller skolkonto. Ditt prov blir då ogiltigt. 

Om du är osäker på om du har gjort rätt räck upp handen så får du hjälp av vakten. 

Lösenord för dig som är elev på Studium respektive YRGO

Du som är elev på Studium respektive YRGO samma termin som du gör din prövning ska använda det lösenord som du har för att logga in på ditt skolkonto. Prövningsenheten har endast information om ditt användarnamn (login). Du själv ansvarar för att komma ihåg ditt lösenord inför provtillfället. Kontakta skoladministratören på din skola om du har glömt ditt lösenord till ditt skolkonto.

Kod för att starta provet

Du får en kod för att starta provet av vakten.

När du börjar din uppsats ska du skriva din födelsedag – år, månad och dag (ÅÅMMDD) dvs. sex siffror.

Om du behöver hjälp eller har frågor så ska du sitta kvar på din plats och räcka upp handen. Vakten kommer och hjälper dig. 

Hur man skriver prov i Chromex

Datorn har en styrplatta (ej mus). Skrivprogrammet ser nästan ut som på en vanlig dator. Där finns en ruta där du skriver din text och knappar för fetstil, kursiv stil och punktlista bland annat.  Precis som på en vanlig dator gäller också kortkommandona Ctrl + C för att kopiera, Ctrl + X för att klippa ut och Ctrl + V för att klistra in.  

I svenska och svenska som andraspråk har du tillgång till Svenska Akademiens ordlista, SAOL, som digital resurs. I juridik har du länkar till de lagar som ingår i respektive kurs. Du hittar ordlistan, ordboken och lagarna i den övre menyraden.

Längst ned till höger på bildskärmen hittar du en funktion för att räkna ord. 


Bilden visar Bildskärmen och menyraden för att ändra rubrikstorlek, göra fetstil, hitta ordlista etc. samt funktionen för att räkna antalet ord. 

När du är klar med provet

När du är klar med provet ska du sitta kvar på din plats och räcka upp handen. Vakten kontrollerar att du har lämnat alla papper i kuvertet, att du har lämnat korrekta födelseuppgifter i provet och att du är du. Därefter skriver vakten in en kod på din dator för att skicka in provet.