Praktisk information vid prov

Här får du praktisk information inför provtillfället. Du får veta hur du registrerar dig inför prövningen och vilket ansvar du själv har för att bidra till att skapa en lugn och trygg provsituation.

Registrering vid prov i Burgården konferens

Kom i god tid. Vid vissa prövningsdatum är det många som prövar. Därför är det viktigt att du medverkar till att registreringen fungerar smidigt och följer provvakternas anvisningar. Observera att du inte får ta med vänner och familj till prövningen. Endast prövande och personal får vistas i våra lokaler.

Registrering start: Start kl. 16.30.

Legitimation: Ha giltig legitimation (idkort/ pass/ körkort) till hands. Din legitimation ska du ha till hands under hela provet. Legitimation ska du alltid visa vid alla moment som ingår i prövningen. Om du inte har med dig giltig legitimation så får du inte göra provet.

Prövning start: Vi stänger dörrarna till prövningslokalen kl. 17.00. Varje prövningstillfälle startar med en kort information (ingår i provtiden). Vid sen ankomst får du starta kl. 17.20. Du får ingen extra tid för provet. Se även nedan information om vissa kurser.

Prövningar i engelska 5, 6 och 7: Prövningen börjar med hörförståelse kl. 17.00.

Ta inte med värdesaker till prövningen

Ta inte med värdesaker till prövningen. (Mobil och klocka måste du förvara i ytterkläder åtskilt från skrivplatsen). Prövningsenheten ansvarar inte för eventuell förlust av personlig egendom. Undvik också att ta med större väskor.

En lugn och trygg provsituation för dig som prövar

Prövningsenhetens handlingsplan mot fusk samt information om ordningsregler vid prov och tillåtna hjälpmedel skapar en lugn och trygg provsituation för dig som prövar. Ditt ansvar är att i god tid före prövningen sätta dig in i vad som gäller för att undvika eventuella missförstånd och misstanke om fusk.