Om oss

Prövningsenheten organiserar, samordnar och administrerar prövningar på uppdrag av Arbvux i Göteborg. De kommunala gymnasieskolorna i Göteborg kan beställa prövningar för gymnasieelever.

Prövningsenhetens uppdrag

Prövningsenheten organiserar, samordnar och administrerar prövningar på uppdrag av Arbetsmarknad och vuxenutbildning (Arbvux) i Göteborg.

Prövningsenheten utför också prövningar på beställning av gymnasieskolorna inom Göteborgs Stad Utbildning.

Prövningsansvariga skolenheter

Huvudsakligen är det skolenheter inom Göteborgs Stad Utbildning som utför prövningar. Främst är det Burgårdens Utbildningscentrum 3, Lärcentrum Skånegatan, Studium Styrmansgatan och Språkcentrum som utför prövningar.