Kurskatalog och anmälan

I Prövningsenhetens webbanmälan Alvis hittar du katalogen med aktuellt utbud och sökbara prövningstillfällen. I katalogen finns också ämnesplanen för kursen och prövningsinstruktionen. Du anmäler dig i Alvis. Vid anmälan får du en bekräftelse med information om hur du betalar prövningsavgiften. I ditt konto i Alvis kan du se att du har blivit antagen till prövning och du kan också byta datum eller kurs.

Hur anmäler jag mig?

Du anmäler dig till prövning i Prövningsenhetens webbanmälan Alvis. Prövningsperiod våren 2021: 28 januari — 12 maj.

Hinner jag komplettera med mitt prövningsbetyg till antagning.se?

För prövande som är folkbokförda i Sverige rapporterar Arbvux i Göteborg prövningsbetyg varje vecka som betygsdatabasen är öppen. Läs här vad som gäller för dig som har samordningsnummer eller har utvandrat.

I katalogen i Prövningsenhetens webbanmälan Alvis finns för varje kurs och prövningstillfälle information om betyget från prövningen hinner in i tid till terminens sista kompletteringsdag.

Gör du en prövning under vårterminen?

Betyg från vårterminens samtliga prövningstillfällen hinner in i tid till sista kompletteringsdag till antagning.se.

Gör du en prövning under höstterminen?

Om du prövar under höstterminen så hinner betyget från prövningen inte in i tid till sista kompletteringsdatum för alla prövningstillfällen. För respektive kurs och prövningstillfälle i katalogen så framgår det om betyget hinner in i tid till höstens sista kompletteringsdag.
Av texten på bilden framgår det att betyget från detta prövningstillfälle inte hinner in i tid till antagning.se till sista kompletteringsdag den termin som du prövar. Foto: Ingela Welther.

Hur betalar jag prövningsavgiften?

När du anmäler dig får du en automatisk bekräftelse på din anmälan till den e-postadress som du har angivit i ditt konto i Prövningsenhetens Alvis. I bekräftelsen finns vårt bankgironummer och datum för sista betalningsdag (fyra veckor före ditt prövningstillfälle). I bekräftelsen finns också det OCR-nummer som du ska ange för att vi ska veta att det är du som anmält dig, till vilken kurs och prövningstillfälle.

Du betalar prövningsavgiften senast fyra veckor före prövningsdatum. Du kan alltså anmäla dig och betala via din Internetbank fram till midnatt samma dag som anmälan stänger.

Får jag besked om att jag blivit antagen?

Nej, du får inte något antagningsbesked. Antagning till prövning gör vi löpande. Det tar två-tre bankdagar innan din betalning kommer in till oss.

Du kan följa din anmälan och se att du har blivit antagen i ditt konto i Prövningsenhetens webbanmälan Alvis. Din anmälan står som obehandlad innan du har blivit antagen. Om du har fått avslag står det Ej godkänd.

Varför har jag fått avslag på min anmälan?

Du får avslag på din anmälan (din anmälan är inte godkänd) av en av nedanstående anledningar:

  • Du har inte betalat prövningsavgiften i tid.

  • Du gör en prövning före den 1 juli det år du fyller 20 år men har inte laddat upp ditt examensbevis/ studiebevis i ditt konto senast fyra veckor före prövningen.

  • Du är gymnasieelev och din rektor har inte mejlat oss sitt godkännande av prövningen .

Kan jag få tillbaka prövningsavgiften om jag lämnar återbud?

Prövningsavgiften återbetalar vi endast mot uppvisande av läkarintyg.