Kurskatalog och anmälan

I Prövningsenhetens webbansökan Alvis hittar du kurskatalogen. Du anmäler dig också i Alvis. Vid anmälan får du en bekräftelse med information om hur du betalar prövningsavgiften. I Alvis kan du se att du har blivit antagen till prövning och du kan också byta datum eller kurs.

Kurskatalog

Aktuellt utbud av prövningar finner du i kurskatalogen i Prövningsenhetens webbansökan Alvis. För varje kurs anges sökbara prövningstillfällen. Du hittar också information om tid och plats för prövningen.

Checklista inför prövning

Planera dina prövningar med hjälp av vår checklista inför prövning.

Prövningsperioder läsåret 2019 - 2020

Hösten 2019: 28 augusti - 21 november.

Våren 2020: 3 februari - 19 maj.

Anmälan till prövning våren 2020

Anmälan öppnar preliminärt den 16 december. Kurskatalogen för våren visas från den 3 december. För att se vår kursutbud väljer du Hela utbudet vid sökning. För enstaka kurser kan anmälan öppna senare. Du anmäler dig till prövning i Prövningsenhetens webbansökan Alvis.

Anmäl dig senast fyra veckor före prövningsdatum

Du kan anmäla dig så snart ansökan öppnar för den kurs du tänker pröva i.

Komplettering med betyg till UHR (antagning.se)

Vårtermin: Betyg från samtliga prövningsdatum under vårterminen hinner in i tid till UHR (antagning.se) om du ska komplettera din ansökan till högskola/ universitet med betyget från prövningen.

Hösttermin: Om du gör en prövning under höstterminen så framgår det av respektive prövningsdatum för kursen om betyget hinner in i tid för komplettering till UHR. Se även betyg.

Bekräftelse på din anmälan får du via e-post

Automatisk bekräftelse på din anmälan får du via e-post och sms. I bekräftelsen finns information bland annat om

 • Betalning av prövningsavgift.
 • Datum, tid och lokal för prövningen.

I kurser där prövningen består av fler än ett moment där datum, tid och lokal redan är bestämda finns information om detta i bekräftelsen. Du får själv hålla reda på vilka tider som gäller. Läs mer om antagning nedan.

Betalning av prövningsavgift/ rektors godkännande

Du betalar prövningsavgiften senast fyra veckor före prövningsdatum. Du kan alltså anmäla dig och betala via din Internetbank fram till midnatt samma dag som anmälan stänger.

Om du är elev i gymnasieskolan i Göteborg så måste du alltid få klartecken av din rektor att du får anmäla dig till prövning hos Prövningsenheten. Om din rektor beviljar dig prövning hos Prövningsenheten så måste din rektor godkänna din prövning via mejl till info.provningar@educ.goteborg.se senast fyra veckor före prövningsdatum. Vi tar inte emot anmälningar från gymnasieelever i andra kommuner.

Antagning till prövning

Antagning till prövning gör vi löpande. När vi får din prövningsavgift/ rektors godkännande så antar vi dig. Det tar tre bankdagar innan din betalning kommer in till oss.

Du får inget särskilt besked om att du har blivit antagen till prövning. I ditt studerandekonto i Prövningsenhetens webbansökan Alvis ser du att du har blivit antagen.

Avslag på din anmälan

Cirka tre och en halv vecka före prövningsdatum kontrollerar vi att din betalning/ rektors godkännande har kommit in.

Du får avslag på din anmälan via e-post och sms:

 • Om du inte har betalat prövningsavgiften i tid.
 • Om du inte har fått rektors godkännande (gäller dig som är gymnasieelev).
 • Om du inte har laddat upp examensbevis/ studiebevis (gäller dig som har avslutat gymnasiet och prövar före den 1 juli det år du fyller 20).

Om du har fått ett avslag och fortfarande är intresserad av att göra prövningen så kontakta Prövningsenheten omgående.

Datumbyte och återbud

Du kan själv byta datum eller kurs samt lämna återbud i ditt studerandekonto i Alvis innan du är antagen till prövningen. Om du redan är antagen så måste du kontakta Prövningsenheten för hjälp. Du kan endast byta till annat datum eller annan kurs i kurskatalogen inom en och samma termin.

Gör en planering - risk för schemakrock mellan olika moment

Planerar in dina prövningar i god tid under prövningsperioden. I vissa kurser är det få prövningstillfällen. Du får bara pröva i en kurs per prövningsdatum.

I en del kurser ingår det flera moment med fasta datum. Respektive moment ska du genomföra vid angivna datum, se respektive kurs och prövningsdatum. Det kan bli schemakrock mellan olika kurser. Var särskilt uppmärksam när det gäller:

 • Biologi
 • Fysik
 • Geografi
 • Idrott och hälsa
 • Kemi
 • Naturkunskap

Datum för de skriftliga proven i dessa ämnen är schemalagda tisdagar och även vissa torsdagar i november. De skriftliga proven i dessa ämnen kolliderar med varandra och med de skriftliga proven i andra ämnen.

Prövningen ska du genomföra under avsatt tidsperiod

Du ska genomföra prövningen under den tidsperiod som läraren har avsatt.

Du ska genomföra alla moment/ delar i prövningen vid de tidpunkter som de är inplanerade. Du kan inte skjuta upp det avslutande momentet i en prövning exempelvis ett seminarium i juridik, en laborativ provuppgift i fysik eller ett muntligt prov i ett språk till ett annat datum eller påföljande termin. Inlämningsuppgifter ska du mejla till läraren i tid.

Längden på den avsatta tidsperioden varierar mellan kurserna beroende på upplägg och moment.

Om du inte fullföljer prövningen under avsatt tidsperiod så måste du anmäla dig på nytt, betala ny prövningsavgift och göra alla ingående moment.

Läraren sätter betyg A-F endast om du har genomfört alla moment/ delar som ingår i prövningen.