Du får en översiktlig bild av innehållet genom att läsa ämnesplanen parallellt med kursboken/ kursböckerna. Fotograf IW

Förbered dig inför prövningen

En prövning utgår alltid från ämnesplanen. De flesta kurser har en skriftlig prövningsinstruktion med beskrivning av upplägg och förslag på kurslitteratur. Här hittar du allmän information om hur du förbereder dig. Du har själv ansvar för att förbereda dig inför prövningen.

En prövning utgår alltid från centralt innehåll, övergripande mål och kunskapskrav i ämnesplanen. Prövningen är alltså inte kopplad till en specifik lärobok.

De flesta kurser har en skriftlig prövningsinstruktion.

Så här hittar du ämnesplanen och prövningsinstruktionen

Ämnesplanen och prövningsinstruktionen hittar du i kurskatalogen i Prövningsenhetens webbansökan Alvis i anslutning till respektive kurs. Välj Hela utbudet vid sökning av kursen.

Ämnesplanen ger dig en översikt av kursen

I ämnesplanen får du en översikt av innehållet i kursen och kunskapskraven för de olika betygsstegen.

Prövningsinstruktionen

Prövningsinstruktionen innehåller:

  • Information om hur prövningen är upplagd dvs. vilka moment som ingår.
  • Förslag på kurslitteratur finns i regel i prövningsinstruktionen.

I anslutning till kurskoden för de flesta kurser hittar du kontaktinformation till prövningsansvarig lärare.

Upplägg av prövning

Upplägget av prövningen varierar från kurs till kurs. I en del kurser startar prövningen med ett obligatoriskt informationsmöte där du får träffa läraren och får veta mer om hur prövningen är upplagd.

För några kurser måste du ha förkunskaper, till exempel intyg om praktik/ arbetslivserfarenhet inom yrkesområdet eller betyg i andra kurser.

I flera kurser ingår inlämningsuppgifter och/ eller muntliga prov. I vissa kurser exempelvis historia och geografi hittar du inlämningsuppgiften som en bilaga i anslutning till kursen.

Läromedel och annan kurslitteratur

De flesta prövningsinstruktioner innehåller förslag på läromedel.

I en del kurser finns det ett flertal läromedel att välja mellan. Läroböckerna i en och samma kurs kan skilja sig åt. Vi rekommenderar dig därför att läsa mer än en lärobok för att repetera dina kunskaper/ inhämta nya. Det är upp till dig själv att avgöra hur många läroböcker du behöver läsa och vad du behöver repetera/ läsa in för att förbereda dig för prövningen.

Genom att läsa ämnesplanen parallellt med innehållsförteckningen i läroboken får du en översiktlig bild av innehållet i kursen.

Litteraturanvisningarna skiljer sig åt mellan de olika ämnena. I flera kurser ingår det olika typer av litteratur/ kunskapskällor. I vissa ämnen kan du själv välja skönlitteratur och artiklar från ett bestämt urval böcker och tidningar.

I en del kurser som modersmål och flera moderna språk saknas det traditionella läromedel anpassade efter ämnesplanen. Prövningsansvarig lärare kan utifrån ämnesplanens centrala innehåll och kunskapskrav föreslå litteratur eller webbplatser där du kan repetera dina kunskaper/ inhämta nya inför prövningen.

Kontaktinformation till lärare

Kontaktinformation till lärarna hittar du i kurskatalogen i anslutning till kursen alternativt i prövningsinstruktionen.

Träffa lärare på Prövningsenhetens Drop in inför prövningen

Vi rekommenderar dig att utnyttja möjligheten att träffa prövningsansvarig lärare inför din prövning. Läraren presenterar först kortfattat upplägget och förtydligar inlämningsuppgiften. Du kan ställa frågor.

Återkoppling på betygsatt prövning

Vill du ha återkoppling (feedback) på betygsatt prövning så måste du kontakta läraren via mejl omgående efter att du har genomfört det sista momentet i din prövning.

Vuxenprövande kan få hjälp på biblioteket

Biblioteken i Göteborg erbjuder komvuxstuderande och vuxenprövande viss hjälp, se Vuxna i lärande för mer information och aktuellt program.

Nationella prov och bedömningsstöd

I några kurser används delar av gamla sekretessbelagda nationella prov respektive bedömningsstöd. Vi rekommenderar därför att du bekantar dig med dessa.

Proven ger dig en viss uppfattning om vilken nivå kursen ligger på. Du får också en förförståelse av hur ett visst moment i prövningen är upplagt, exempelvis hörförståelse i engelska.

Sök gamla nationella prov på Skolverkets hemsida.

Inlämningsuppgift - se upp med plagiering

Läraren kontrollerar alltid inlämningsuppgiften mot tjänsten URKUND för att upptäcka eventuell plagiering.

I Plagiathandboken får du tips och råd om hur du undviker plagiering.

Plagiathandboken, engelsk version

Plagiathandboken, tysk version

Källhänvisningar i skriftliga uppgifter

I flera av kurserna ingår det uppsatser och skriftliga inlämningsuppgifter där du ska ange källor på ett korrekt sätt. Det finns olika system för att ange källor. Stäm alltid av med prövningsansvarig lärare om du är osäker.

Checklista inför prövningen

Ta gärna hjälp av checklistan inför prövning.