Betyg

För att få betyg A-F måste du genomföra samtliga moment som ingår i prövningen. När kursen är betygsatt får du ett utdrag ur betygskatalogen. Betygsrutinerna är olika beroende på om du går i gymnasieskolan eller ej, om du har utvandrat eller har ett samordningsnummer från Skatteverket.

Betyg

För att få betyg A-F måste du genomföra samtliga moment som ingår i prövningen inom de tidsramar som läraren har fastställt.

Betygsrutiner

Läraren sätter betyg på kursen när du har avslutat prövningen. Betyget (Utdrag ur betygskatalogen) skickar vi hem till dig omkring fyra veckor efter avslutad prövning.

Är du gymnasieelev så får din skola ditt betyg per post.

Förvara betyget på ett säkert sätt så att du har det till hands om du behöver göra en kopia.

Du kan se ditt betyg i Alvis studerandekonto

Du kan se ditt betyg från prövningen i ditt studerandekonto i Alvis under fliken Prövningsbetyg. Det gäller prövningar som du har gjort på Prövningsenheten från hösten 2012. Ditt betyg finns även hos Arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborg (Arbvux) i deras Alvis.

Om du går på en gymnasieskola så kan du inte se ditt betyg i Alvis.

Komplettering till UHR med betyg från prövning

Arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborg (Arbvux) skickar betyg från prövning digitalt till UHR (antagning.se) omkring den 15:e varje månad. I samband med sista dag för komplettering går betygen iväg oftare.

Om prövningsdatum för en kurs är för sent för komplettering till UHR samma termin så framgår det av information i anslutning till respektive prövningsdatum.

Detta gäller om du har samordningsnummer från Skatteverket eller har utvandrat

Om du har samordningsnummer från Skatteverket respektive om du har utvandrat så måste du själv skicka in/ scanna in ditt pappersbetyg till UHR (antagning.se). Se fillistan nedan.

Prövningsbetyg för beställning av examensbevis/ slutbetyg

Om du saknar examensbevis /slutbetyg och ditt betyg från prövningen ska ingå i detta så måste du först göra en studieplanering hos vuxenutbildningen i den kommun där du är folkbokförd.

Ditt examensbevis/ slutbetyg beställer du i god tid i din hemkommun i samband med studieplaneringen. Prövningsenheten utfärdar inte examensbevis/ slutbetyg.

Ta reda på när din hemkommun behöver betyget från prövningen.

Beräkna när du senast kan pröva under prövningsperioden

I prövningsinstruktionen för kursen ser du vilka moment som ingår i kursen. För vissa kurser finns bestämda datum för de olika momenten. I andra kurser som till exempel språk får du i prövningsinstruktionen i Alvis veta ungefär hur lång tid det tar innan du kan göra den muntliga delen. Den informationen använder du när du planerar in din prövning. Betyg får du hemskickat cirka fyra veckor efter det sista momentet i prövningen.

När du senast kan göra en prövning under innevarande prövningsperiod beror också på:

  • Om din prövning ska ingå i ditt examensbevis/ slutbetyg.
  • Vilket datum din kommun behöver ditt betyg från prövningen.

Ditt val av prövningsdatum beror även på om du samma termin som du gör prövningen ska komplettera till UHR (antagning.se):

  • Endast med prövningsbetyget i enstaka kurs/ -er eller
  • Med examensbevis/ slutbetyg och betyget från prövningen ingår i detta.

Informationen gäller under förutsättning att du håller tiden för de olika delarna som ingår i prövningen.