Har du rätt till lägre prövningsavgift?

Publicerad 10 januari 2022

Du som har avslutat gymnasieskolan 2020 eller 2021 kan ha rätt att pröva mot 150 kr. Läs mer i Alvis.

Har du avslutat gymnasieskolan 2020 eller 2021? Du kan ha rätt att att pröva mot en lägre prövningsavgift. Läs mer under Information i Alvis.