Anmälan till prövning hösten 2020

Publicerad 23 maj 2020

Anmälan till prövning hösten 2020 startar 1 juli för de flesta kurser. Ej sfi, grundläggande komvux, modersmål och moderna språk (arabiska, persiska, somaliska m.fl.).

Anmälan till prövning hösten 2020 startar 1 juli. Datum för prövning i gymnasiala kurser kommer du att kunna se runt midsommar i Prövningsenhetens webbansökan Alvis.

Undantag: modersmål och moderna språk (arabiska, persiska, somaliska m.fl. språk) samt sfi och grundläggande kurser inom komvux. Information kommer i slutet av juni.