Projektkontoret

Vi arbetar med att stötta ungas önskemål och behov av att göra sin röst hörd, att organisera sig, skapa projekt, arrangemang och bli lyssnade på. För att nå så många unga som möjligt arbetar vi uppsökande och möter ungdomar på era arenor. Du kan träffa oss i skolan, i en park, på en fritidsgård eller där du vill!

Göteborgsförslaget  ett sätt att påverka

Här är ett förslag från unga i Västra Göteborg. Rösta gärna och gör skillnad för unga i hela Göteborg! Förslaget har arbetats av, med och för unga.

Vad är Projektkontoret?

Vi är en mobil fritidsverksamhet som finns där ungdomar är. Tanken är att ni kontaktar oss och vi kommer till er. Projektkontoret kan hjälpa till att starta upp projekt och arrangemang. Ni driver själva men vi finns till hands för att stötta er där det behövs. 

Kontakta oss om du vill göra något för dig, dina kompisar eller andra ungdomar i stadsdelen.

Vilket stöd går att få?

Olika delar behövs när ni ska planera ett event. Det är saker som Projektkontoret stötta er med. 

 • Möteslokaler
 • Kunskap om projektplan och budget
 • Stöd vid ansökan om pengar
 • Hjälp att söka olika former av tillstånd

Vad händer just nu?

Det är exempel på vad Projektkontoret har på gång just nu. 

 • Sammanställning av Demokratidagen 2021
 • Planera för Demokratidagen 2022
 • Aktiviteter på våra mötesplatser/fritidsgårdar
 • Stöttar olika ungdomsprojekt genom att coacha unga
 • Åsiktscafé — på Frölunda kulturhus
 • Stadsplaneringsprojekt i samarbete med Studio Goja
 • Samverkan och samarbeten med olika aktörer i staden/stadsdelen för att öka ungdomsinflytande och tryggheten i staden
 • Uppsökande arbete (dagtid, kvällstid och helger)
 • Ungdomsfullmäktige

Kontakta gärna oss på Instagram. Där lägger vi också upp löpande information om vad som är på gång: Projektkontoret

Demokratidagen 2022

Demokratidagen är ett forum för dialog. Unga, tjänstepersoner och politiker möts under en dag för att diskutera ämnen som unga tycker är viktiga. Det är ungdomar själva som planerar dagen och du får gärna vara med. Vill du veta mer, eller vill du vara med och arrangera demokratidagen 2022?

Kontaktuppgifter

Här finns kontaktuppgifter.


I samarbete med Ung Fritid Västra Göteborg