Vem är vi till för?

UngÖst arbetar med ungdomar mellan 15 och 24 år som är folkbokförda i Östra Göteborg. Vi finns till för dig som behöver hjälp att komma vidare i livet. Du kan befinna dig i en situation som du inte vet hur du ska ta dig ur och behöver någon som hjälper till att ta dig framåt.

Skola, jobb eller annan sysselsättning

Många gånger så kan det handla om att det är svårt att få skolan att fungera. Du kanske skolkar eller har slutat skolan? Du kanske behöver hjälp att komma vidare till någon annan typ av sysselsättning i form av jobb eller praktikplats?

Kriminalitet, droger eller problem med relationer

UngÖst vänder sig till unga som har hamnat i kriminalitet, eller umgås med vänner som begår brott. Det kan vara så att du tar droger eller behöver stöd att fortsätta vara drogfri. UngÖst hjälper även dig som har svårt att få relationer att fungera eller har problem med allt från vänner till föräldrar och syskon.

Psykiska problem

Vi stödjer dig som inte mår bra psykiskt. Du kanske behöver en trygg person att prata med eller hjälp att hitta rätt typ av samtalsstöd. Det finns många olika anledningar till att livet kan vara svårt att hantera och UngÖst anpassar sitt stöd efter ditt behov.

Kontakta oss för mer information

Stämmer ovanstående beskrivning in på dig eller en ungdom i din närhet? Undrar du något mer om oss och vem som kan få stöd? Kontakta oss genom kontaktuppgifterna i den här länken.