Så här arbetar vi

Vi samverkar med flera olika aktörer i Östra Göteborg för att unga ska motiveras att förändra sitt riskbeteende. Ett arbetssätt har tagits fram som kombinerar behandling med sysselsättningsaktiviteter.

Hur funkar arbetet i praktiken?

UngÖst erbjuder en intensiv, individanpassad och flexibel behandlingsinsats. Vi arbetar med ett helhets- och lösningsfokuserat förhållningssätt.

Du som är mellan 15 och 24 år får individuellt stöd av någon av våra ungdomsbehandlare. Stödet anpassas utifrån ditt behov och dina önskemål. Det går i korthet till så här:

  • Tillsammans med ungdomsbehandlaren kommer du överens om en planering och ser över vilka som är viktiga för dig att ha med i processen.

  • Du och ungdomsbehandlaren skapar tillsammans en behandlingsplan där ni tydliggör mål och delmål med behandlingen. Vi arbetar också fram en beskrivning över hur insatsen ska genomföras under tiden hos UngÖst